2 feet bằng bao nhiêu cm

Centimét quý phái Feet(Hoán thù thay đổi 1-1 vị)

Feet

Foot là đơn vị chiều nhiều năm được thực hiện vào hệ giám sát và đo lường Anh và hệ đo lường và thống kê thông thường của Mỹ, thể hiện 1/3 thước Anh, cùng được phân chia nhỏ tuổi thành mười hai inch.

Cách quy đổi ft → cm

1 Feet bởi 30.48 Centimét:

1 ft = 30.48 cm

Centimét

Centimet là đơn vị đo chiều dài vào hệ mét, bởi 1 phần trămmét

1cm tương tự với 0,39370inch.

Bảng Feet quý phái Centimét

1ft bằng từng nào cm
0.01 Feet = 0.3048 Centimét10 Feet = 304.8 Centimét
0.1 Feet = 3.048 Centimét11 Feet = 335.28 Centimét
1 Feet = 30.48 Centimét12 Feet = 365.76 Centimét
2 Feet = 60.96 Centimét13 Feet = 396.24 Centimét
3 Feet = 91.44 Centimét14 Feet = 426.72 Centimét
4 Feet = 121.92 Centimét15 Feet = 457.2 Centimét
5 Feet = 152.4 Centimét16 Feet = 487.68 Centimét
6 Feet = 182.88 Centimét17 Feet = 518.16 Centimét
7 Feet = 213.36 Centimét18 Feet = 548.64 Centimét
8 Feet = 243.84 Centimét19 Feet = 579.12 Centimét
9 Feet = 274.32 Centimét20 Feet = 609.6 CentimétYou watching: 2 feet bằng bao nhiêu cm

Chuyển đổi đơn vị độ lâu năm phổ biến


ft Feet sang trọng Picômét pm
ft Feet lịch sự Nanômét nm
ft Feet quý phái Micrômét µm
ft Feet sang Milimét mn
ft Feet thanh lịch Centimét cm
ft Feet quý phái Đêximét dm
ft Feet quý phái Mét m
ft Feet lịch sự Kilômét km
ft Feet sang Inch in


See more: Hoodie Nữ Màu Trắng Đủ Size Mẫu Áo Khoác Nữ Màu Trắng Đẹp Giá Tốt 2021

ft Feet quý phái Thước Anh yd
ft Feet quý phái Dặm mi
ft Feet thanh lịch Sải fm
ft Feet sang Parsec pc
ft Feet thanh lịch Angstrom Å
ft Feet quý phái Năm ánh sáng ly
ft Feet thanh lịch Hải lý nmi
Diện tích và chu viLũy quá và knhì cănPhương trìnhTrung bìnhThể tích và ăn mặc tíchHàm lượng giácLogaritNăng lượng với nhiên liệuChuyển đổi đơn vị chức năng đo
Chủ đề new nhất


© 2021 pheptinc.com - Phnghiền Tính Online


See more: Các Bài Hát Mầm Non Chủ Đề Nghề Nghiệp, Các Bài Hát Chủ Đề Nghề Nghiệp Cho Trẻ Mầm Non

Máy tính online tiến hành các phxay tính dễ dàng và đơn giản cho cải thiện, biến hóa đơn vị đo, giải hệ phương thơm trình, tính diện tích, khai căn, lũy vượt, lượng chất giác...