3 tạ bằng bao nhiêu kg

quý khách hàng vẫn xem: 1/4 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kg ? ✅ Bảng Đơn Vị Đo Khối hận Lượng 1 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kg Tại ehefs.org

Bạn đang xem: 3 tạ bằng bao nhiêu kg

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*
*
*
*
*
*
*

tấn = … kg 6000 kg = … tạ

Viết số phù hợp vào nơi chnóng :

3 tạ = … kg 7 tạ 5kg = … kg

5 tấn = … kilogam 8 tấn 5kilogam = … kg

1/4 tạ = … kilogam 3/5T = … kg.

Viết số thích hợp vào địa điểm chnóng :

a) 1 yến = …………. kg

3 yến 2kilogam = ………….kg

6 yến = ………….kg

4 yến 3kg = ………….kg

b) 1 tạ = ………….kg

5 tạ 25kg = ………….kg

8 tạ = ………….kg

2 tạ 4kg = …………. kg

c) 1 tấn = ………….kg

3 tấn 30kilogam = ………….kg

7 tấn = …………. Kg

9 tấn 500kg = ………….kg.

1 Yến = …kg

10 kilogam = …yến

1 tạ = … yến

100 kilogam = … tạ

1 tấn = … tạ

10 tạ = … tấn

1 tấn = … kg

1000 kilogam = … tấn

2 yến =… kg

7 yến =… kg

2 yến 5 kg = …kg

7 yến 2kg= … kg

3 tạ = … yến

5 tạ 8 kg = …kg

4 tấn = … tạ

3 tấn 50kilogam =… kg

12 yến 5kg = … kg


READ: 1000 M2 Bằng Bao Nhiêu Ha Bằng Bao Nhiêu M2? Những Công Thức Tính Đơn Giản Nhất

 

 

2. Điền vào nơi chấm

a) 3 tấn 3 yến = …………………….. kilogam 2 tạ5 kilogam = ………………………….kg

7 tấn 4 kilogam = ………………………… kilogam 9 tạtrăng tròn kilogam = ………………………….kg

b) 1 giờtrăng tròn phút = …………………… phút ít 2 phút15 giây=……………………giây

480 giây = ……………………. phút 5 giờ5 phút = ………………….phút

c) 1500 m = ……………………….. km 7km 5 hm = …………………….m

3 km 8m = ……………………….. m 3 m 5 dm = …………………….mm

d) 5 m2= ………………………. cm 2 4758 cm2=………………dm2……..cm2

2 km275 m2= ………………………. m2 12500 cm2= …………….m2………dm2

Lớp 4 Toán 1 0

Viết số tương thích vào nơi chấm:

a) 4 yến = … kg

1 tạ 5kg = … kg

b) 8 tạ = … kg

1 tấn 65kilogam = … kg

Lớp 4 Tân oán 1 0

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading…

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Post navigation


Previous: Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Chuẩn Nhất Hiện Nay, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Xin Việc Chuẩn Nhất 2021

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Hộp Chữ Nhật Online

Next: Tgdd Tuyển Dụng, Cơ Hội Việc Làm Hấp Dẫn Tại Thế Giới Di Động
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>