3RD LÀ GÌ

Bạn đã hiểu cách thức viết số vào Tiếng Anh ? Quý khách hàng đã rành mạch được số đếm cùng số lắp thêm tự ? Quý khách hàng có biết viết số 4/5 cầm cố làm sao không, hoặc như là 2.56 ví dụ điển hình ?Tiếng Anh dễ dàng sẽ tổng đúng theo các bí quyết viết số một giải pháp đơn giản và dễ dàng cùng dễ hiểu duy nhất hoàn toàn có thể !

1. Chúng ta vẫn ban đầu với SỐ THỨ TỰ (ordinal number):


*

Số thứ từ là đều số chỉ thiết bị trường đoản cú ^^, ví dụ như 1st, 2nd, 3rd… (trước tiên là, sản phẩm công nghệ hai là, thứ ba là…)Hầu không còn phần lớn số thiết bị trường đoản cú đều phải có kết cấu tương tự nhau, sẽ là có “th” sinh sống cuối, ví dụ :fourth (four-th), sixth (six-th), seventh (seven-th) (thứ tư, sản phẩm sáu, thứ bảy)Tuy nhiên, bao gồm một trong những ngôi trường hòa hợp quan trọng, đó là :

first (1st), second (2nd), third (3rd), fifth (5th), ninth (9th) và twelfth (12th) (thứ nhất, lắp thêm nhì, sản phẩm ba, đồ vật năm, máy chín, lắp thêm mười hai)

Lẽ ra cần là five-th, nine-th và twelve-th đúng không, tuy thế chưa hẳn đâu đấy, cẩn thận nhầm !Còn với các số đồ vật từ như nhị mươi, bố mươi… thì sao rò rỉ ? Chúng ta cũng trở nên tất cả nguyên tắc với những số như vậy này. Ta đã vứt “Y’ nghỉ ngơi cuối, gắng bằng “ie” và thêm “th” sinh sống ở đầu cuối. Xong !

Ví dụ:· 20th – twentieth· 30th – thirtieth· 40th – fortieth· 50th – fiftieth· 60th – sixtieth· 70th – seventieth· 80th – eightieth· 90th – ninetieth

Dưới đây là list các số trang bị trường đoản cú cơ phiên bản, những số không giống sẽ có được hình thức giống hệt như vậy nhé (chú ý những số lưu lại sao là cần phải lưu giữ, bởi nó là đặc trưng !)

1st – first *2nd – second *3rd – third *4th – fourth5th – fifth *6th – sixth7th – seventh8th – eighth9th – ninth *10th – tenth11th – eleventh12th – twelfth*13th – thirteenth14th – fourteenth15th – fifteenth16th – sixteenth17th – seventeenth18th – eighteenth19th – nineteenth22nd – twenty-second24th – twenty-fourth18th – eighteenth19th – nineteenth

Và những số đặc trưng hàng trăm, ngàn, triệu, tỉ !

100th-hundredth101st-hundred and first152nd-hundred và fifty-second200th-two hundredth1,000th-thousandth1,000,000th-millionth1,000,000,000th-billionth

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>