THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU KHỐI 11

ẹoọng taực :12 vađọng 13 Nửừ (ẹT12) (ẹT13) §éng t¸c 5 ... ch¹y 80m Nam :80m §iÓm N÷ :80m10’’4 - 10’’7 10 13’’0 - 13’’510’’8 -11 ’0 9 13’’6 -14’’0 11 ’1 -11 ’5 8 14’’1 -14’’5 11 ’6 -12’’0 7 14’’6 -15’’212’’1 -12’’5 6 15’’3 -15’’812’’6 -13’’0 5 ... ngang böôùc cheùo Động tác 1 6phái nữ (ẹT1) (ẹT 2) (ẹT 3)* ẹoọng taực 1,2,3 (Nam) (ẹT 1) (ẹT 2)

Bạn đang xem: Thể dục nhịp điệu khối 11

*

... Thể dục: Ôn: Nam từ bỏ động tác 1- 15( Bài thể dục thể hình) Nữ: Từ hễ tác 1- 3 (Thể dục nhịp điệu)Chạy: Học bài tập 1 với 2 một số trong những hễ tác vấp ngã trợ2/ đòi hỏi :- Học sinh ổn định tổ chức lớp ... Nguyn Thnh Nội dungTGPhơng pháp Thể dục: Nam: Ôn: Nam tự động tác 1-15 ( Bài thể dục thể hình) Nữ: Từ động tác 1-3 (Thể dục nhịp điệu)- Giáo viên làm mẫu mã những kỹ năng rượu cồn tác với so với ... với bài tập cải tiến và phát triển thể lực TTTC : Thực hiện kế hoạch dạy dỗ học tập của giáo viên2/ trải đời :- Học sinh bình ổn tổ chức lớp .43THPT akrụng Giao Vien : Nguyn Thnh Nội dungTGPhơng pháp Thể dục: ...
*

*

*

*

skkn phương thức tổ chức triển khai một số trong những trò nghịch nhằm khiến hứng trúc cùng nâng cao quality giờ học tập môn thể dục lớp 11


Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Laptop Dell Inspiron

... Hằng - Đơn vị: Trường Tiểu học Tân Minc Bài biên soạn Thể dục lớp 1 Thđọng , tháng ngày năm 200 Bài 22 : BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI I. MỤC TIÊU:_Ôn 4 rượu cồn tác thể dục sẽ học . Học động tác bụng.Yêu cầu ... HS hệ thống bài xích. - Khen phần lớn tổ, cá nhân học- 13 -Giáo viên: Phạm Thị Nguyệt Hằng - Đơn vị: Trường Tiểu học Tân Minch Bài soạn Thể dục lớp 1 Thđọng , tháng ngày năm 200 Bài 10 : THỂ DỤC RÈN LUYỆN ... hàng dọc- GV thuộc HS khối hệ thống bài vàsẵn sàng đến chất vấn bài thể - 45 -Giáo viên: Phạm Thị Nguyệt Hằng - Đơn vị: Trường Tiểu học Tân Minh Bài soạn Thể dục lớp 1 _ Lần2- 3: Để cán sự điều...
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>