Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị 2013

Mời các bạn tìm hiểu thêm Mẫu Bản từ kiểm điểm đảng viên dự bị sau đây. Đây là mẫu chuẩn chỉnh những bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nhằm kết thúc tốt bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị của mình hơn.

You watching: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị 2013


*

Bản trường đoản cú kiểm điểm của đảng viên dự bị rất cần phải bao gồm văn bản cần thiết như: điểm mạnh, yếu điểm, phương án khắc chế khuyết điểm,... Mời các bạn cùng xem thêm phần câu chữ của biểu mẫu:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày..... ,tháng….., năm 20….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi: - Chi ủy: ………………………………………………………… - Đảng ủy: ……………………………………………………….

Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… mon …… năm ………Quê quán: ………………………………………………………………………………Nơi sinh sống hiện nay nay: …………………………………………………………………………Được thu nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, tại Chi bộ: …………….…………………………………………………………………………………………Hiện công tác làm việc và sinch hoạt tại Chi bộ…..……………………………………………..…………………………………………………………………………………………Căn uống cđọng tiêu chuẩn đảng viên và quy trình tu chăm sóc, tập luyện phấn đấu tiến hành trọng trách đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:Ưu điểm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

See more: Cách Đưa File Pdf Vào Word Đơn Giản Nhất, Cách Chèn File Pdf Vào Word Nhanh Nhất

Kmáu điểm: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Biện pháp khắc phục và hạn chế khuyết điểm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

See more: So Sánh Ip6 Và 6 Plus Vs Iphone 6S: Đâu Là Chiếc, Sự Khác Biệt Giữa Iphone 6 Và Iphone 6 Plus

Tôi từ phân biệt tất cả đầy đủ ĐK đổi mới đảng viên xác nhận. Đề nghị Chi bộ chăm chú, báo cáo cấp cho ủy cấp bên trên đưa ra quyết định thừa nhận tôi là đảng viên chính thức.Tôi xin hứa hẹn luôn luôn nỗ lực triển khai xuất sắc trọng trách đảng viên, xứng đáng là tín đồ đảng viên giỏi của Đảng.

…………….., ngày …… tháng…… năm 20…… NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM ( Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

Các ai đang coi một phần câu chữ của mẫuBản từ kiểm điểm của đảng viên dự bịđược dùng những tốt nhất bây chừ, để xem vừa đủ ngôn từ mời chúng ta mua trên ehefs.org