BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ĐIỂM CHUẨN 2020

Điểm chuẩn chỉnh vào Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông năm 2021 (Cửa hàng đào tạo phía Bắc)

Tổng chỉ tiêu dự con kiến tuyển chọn sinh của ngôi trường Học viện technology Bưu chủ yếu viễn thông năm 202một là 3.470, trong những số ấy cơ sở huấn luyện và đào tạo phía Bắc tuyển 2.600 sinc viên. Điểm sàn năm 2021 của trường cơ sở phía Bắc là từ đôi mươi điểm trlàm việc lên.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông 2021 công bố vào ngày 16/9, theo đó điểm chuẩn tối đa là ngành technology thông tin: 26.9 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn bên dưới.


Bạn đang xem: Bưu chính viễn thông điểm chuẩn 2020

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2021 đúng chuẩn độc nhất tức thì sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn bằng lòng Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00; A01 25.65 TTNV = 1
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, năng lượng điện tử A00; A01 25.35 TTNV Học sinc chú ý, để làm làm hồ sơ chính xác thí sinch xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2021 trên đây

Xem thêm: Bất Ngờ Hệ Số Giãn Nở Nhiệt Của Thép Ct3 Archives, Độ Giãn Nở Nhiệt

*
*
*
*
*
*
*
*

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>