CÁC MÓN BÁNH KHÔNG CẦN LÒ NƯỚNG

Làm bánh ko cần lò nướng là một trong phong trào gần gũi cùng với nhiều bạn mới học tập có tác dụng bánh. Nắm bắt tâm lý đó, ehefs.org tổng hòa hợp 9 công thức bánh dễ dàng có tác dụng, ko buộc phải sử dụng mang lại lò vi sóng bật chế độ nướng. Mỗi liên kết bên dưới đều sở hữu công thức với lí giải kèm đoạn phim để luôn thể theo dõi. Bật mí là vật liệu làm cho bánh rất dễ dàng kiếm nữa

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>