Các số từ 1 đến 100 bằng tiếng anh

Hướng thừa nhận bí quyết phát âm số lắp thêm tự tiếng Anh từ 1 đến 100, bí quyết thay đổi số đếm thanh lịch số sản phẩm công nghệ từ bỏ và bí quyết thực hiện số vật dụng tự.

Số thiết bị từ giờ đồng hồ Anh từ một cho 100 viết ra làm sao, viết tắt như thế nào. Dưới đây là giải pháp viết số vật dụng tự vào tiếng Anh. Dường như, ehefs.org đã gợi ý các bạn cách gửi thể số đếm sang trọng số sản phẩm công nghệ từ bỏ cùng bí quyết cần sử dụng số thứ từ bỏ hợp lí độc nhất.

Bạn đang xem: Các số từ 1 đến 100 bằng tiếng anh

*

Số đồ vật từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh và bí quyết sử dụng

1. Số máy từ bỏ tiếng Anh từ 1 mang lại 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

trăng tròn (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem đoạn Clip cách gọi số trang bị từ trong giờ đồng hồ Anh

2. Sử dụng số thứ từ khi nào?

- Số vật dụng trường đoản cú dùng để làm nói về vị trí của một vật dụng làm sao đó hoặc xác định vị trí của vật dụng đó trong một dãy.

- Danh hiệu của vua, phi tần quốc tế thường lúc viết viết thương hiệu và số trang bị tự ngay số La Mã, Khi gọi thì thêm THE trước số trang bị từ.

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách dịch số đếm quý phái số thứ tự

3.1. Thêm th phía sau số đếm. Số tận cùng bởi Y, yêu cầu đổi Y thành I rồi mới thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve sầu – twelfth

3.2. lúc số kết hợp những sản phẩm, chỉ việc thêm th ngơi nghỉ số sau cuối, giả dụ số sau cuối bên trong danh sách ngoài lệ bên trên thì dùng theo list đó

Ví dụ:

- 5,111th = five sầu thous&, one hundred & eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. lúc mong viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng đằng ở đầu cuối thêm TH hoặc ST cùng với số sản phẩm từ 1, ND với số lắp thêm từ 2, RD cùng với số thứ tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred and first = 101st

*

Cách chuyển số đếm quý phái số máy tự

4. các bài luyện tập về số đồ vật từ vào giờ đồng hồ Anh

Hoàn thành đoạn văn uống sau cùng với cam kết hiệu viết tắt của số thiết bị tự st, nd, rd với th.

This year, Ruby and Mary participated in the London marabé, which took place on the 23..... of June. They decided that the 1.....lớn finish the race would buy the drinks after the race. To join the marathon, Ruby và Mary started training on the 11..... of January. To get to London in time, they left on the trăng tròn.....of June. Ruby and Mary were very happy khổng lồ run the London maraeo hẹp. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a oto & 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....và Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun và a great time in London. Ruby và Mary returned home page on the 30.....of June.

Xem thêm: Cách Xóa Lưu Mật Khẩu Facebook Trên Google Chrome Đơn Giản, Cách Xóa Lưu Mật Khẩu Facebook Trên Google Chrome

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Quý khách hàng có thể luyện phạt âm trải qua số thứ trường đoản cú trong tiếng Anh nhưng Shop chúng tôi giới thiệu làm việc bên trên. Kết phù hợp với phần mềm phạt âm giờ đồng hồ Anh văn minh của ehefs.org nhằm rèn luyện hằng ngày tận nơi nhé chúng ta.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>