Cách bấm máy tính số phức

Giải bài bác tập số phức bằng máy tính xách tay casio nkhô cứng cùng đúng đắn. Chắc chắn sẽ giúp ích tương đối nhiều bỏ phần có tác dụng trắc nghiệm môn Toán thù của học sinh
You watching: Cách bấm máy tính số phức

Câu 1: Tính (z=left ( 1+2i ight )^3+left ( 3-i ight )^2)

A. -3+8i B.-3-8i C.3-8i D.3+8i

Dùng máy tính (MODE 2) rồi tính nhé

*

Câu 2: Phần ảo của số phức (z=fracleft ( 1-2i ight )^2left ( 3+i ight )left ( 2+i ight ))

A.-1/10 B.-7/10 C.-i/10 D.7/10

Dùng máy vi tính (MODE 2) rồi tính nhé

*

Câu 3: Môdun của số phức (z=left ( frac3i+12+i ight )^2)là:

A.4 B.2 C.2i D(sqrt2)

Dùng máy tính (MODE 2) rồi tính nhé

Môdun là trị tuyệt vời (shift hyp)

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Luyện những bài tập trắc nghiệm môn Tân oán lớp 12 - Xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi bội nghịch hồi Hủy

Bình luận
See more: Vận Dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập Vào Thực Tiễn


siêng đề được quan tâm


nội dung bài viết tiên tiến nhất


*

Gửi bài bác tập - Có ngay lập tức lời giải!


See more: Căn Cứ Vào Nguồn Gốc Sinh Ra Giá Trị Thặng Dư, Có Thể Chia Tư Bản Thành Cặp Tư Bản Nào Sau Đây?

*

Cập nhật biết tin mới nhất của kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia 2021


Chuyên mục: Blog