CÁCH TÍNH ĐỘ LỆCH CHUẨN TRONG EXCEL 2010

Excel mang lại ehefs.org 365 Excel mang đến ehefs.org 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các cực hiếm so với cực hiếm trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Cách tính độ lệch chuẩn trong excel 2010


Quan trọng: Hàm này đã làm được sửa chữa bởi một hoặc các hàm new cùng với độ chính xác cao hơn và có tên điện thoại tư vấn phản ánh rõ rộng chức năng của bọn chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để làm đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên chu đáo áp dụng các hàm mới trường đoản cú bây chừ trsống đi, vày hàm này có thể đang không hề sẵn sử dụng nữa ở những phiên phiên bản sau này của Excel.


Để biết thêm báo cáo về hàm mới, hãy xem Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV tất cả các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng 1-1 tuyệt tmê mệt chiếu tới một mảng vắt thế mang lại các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Crúc thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn tượng trưng mang đến toàn bộ tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP..

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương thơm pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc thương hiệu, mảng hoặc tđam mê chiếu có chứa số.

Các quý hiếm lô-gic và trình bày số dạng vnạp năng lượng bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng tốt tđam mê chiếu, chỉ các số trong mảng giỏi tmê mẩn chiếu đó mới được tính. Các ô trống, quý hiếm lô-gic, văn bản hoặc quý giá lỗi vào mảng hoặc tmê mẩn chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản tuyệt cực hiếm lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn khái quát các cực hiếm lô-gic và kiểu biểu thị vnạp năng lượng bản của số trong tham mê chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,...) và n là form size chủng loại.

Xem thêm: Newbie - Cách Cài Ubuntu Song Song Với Windows 10

Ví dụ

Sao chnghiền dữ liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, nhận F2 cùng tiếp nối dìm Enter. Nếu đề xuất, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp xem toàn bộ tài liệu.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>