Cách xem 2 trang word cùng 1 lúc

Word đến ehefs.org 365 Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Xem thêm...Ít hơn

Mở hai tệp bạn có nhu cầu đối chiếu.

Bạn đang xem: Cách xem 2 trang word cùng 1 lúc

Trên tab Chế độ xem, vào nhóm Cửa sổ, hãy bấm Xem Từng Trang chiếu.

*


Lưu ý: 

Để cuộn cả nhì tài liệu đồng thời, hãy bnóng Cuộn Đồng

*
trong nhóm Cửa sổ bên trên tab Dạng xem.

Nếu chúng ta không thấy Cuộn Đồng bộ, bấm Cửa sổ bên trên tab Chế độ xem, rồi bnóng Cuộn Đồng bộ.

Để đóng cơ chế coi Từng Trang chiếu, hãy bấm Xem Từng Trang chiếu

*
vào nhóm Cửa sổ bên trên tab Chế độ coi.

Nếu bạn ko thấy Xem Từng Trang chiếu, bnóng Cửa sổ trên tab Chế độ xem, rồi bnóng Xem Từng Trang chiếu.


Để biết báo cáo về cách so sánh những sửa đổi trong nhiều tư liệu, hãy xem mục So sánh các tư liệu.

Xem thêm: Tóc Mái Thưa Hợp Với Khuôn Mặt Nào Thì Đọc Ngay Bài Viết Này!

Để biết lên tiếng về việc đối chiếu sự không giống nhau của tài liệu, hãy xem mục So sánh sự khác biệt của tài liệu bằng phương pháp dùng tùy chọn loại kẻ Black vừa lòng lệ.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>