Cách xếp loại học lực thpt

Chứcnăng này cho phép xếp loại danh hiệu thi đua và xétdiện cho học sinch.

You watching: Cách xếp loại học lực thpt

Bước1: Vào màn hình chức năng“Học sinc » Xếploại học sinh”.

*

Bước2: Chọn những thông tin: Lớp học, Học kỳ.

Bước 3: Nhấn nút ít “Xếploại”.

Học kỳ I, học kỳ II: Hệthống tự động xếp loại Danh hiệu thiđua cho học sinh vào học kỳ. Xếp loại Danhhiệu thi đua theo các loại: Học sinch giỏi vàHọc sinch tiên tiến.

+Xếp loại danh hiệuhọc sinch Giỏi học kỳ hoặc cả nămhọc, nếu đạt hạnh kiểm loại Tốtcùng học lực loại Giỏi.

+Xếp loại danh hiệuhọc sinh Tiên tiến học kỳ hoặc cả nămhọc, nếu đạt hạnh kiểm từ loạiKhá trở lên và học lực từ loại Khá trở lên.

Cả năm: Ngoài xếp loại Danh hiệuthi đua cả năm, hệ thống còn xếp“Thuộc diện” mang lại học sinc. Đốivới cấp THCS, gồm những diện sau: Lên lớp, Thilại, Ở lại, Rèn luyện lại, Đượcxét TN. Đối với cấp THPT, gồm những diện sau:Lên lớp, Thi lại, Ở lại, Rèn luyện lại,Được dự thi TN.

Đối với trường ko phảiGiáo dục thường xuyên:

+Lên lớp:

o Hạnh kiểm cùng học lựctừ vừa phải trở lên.

o Nghỉ không thật 45 buổi học trongmột năm học (nghỉ có phxay hoặc ko phxay,nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lầncộng lại).

o Học sinh miễn giảm toàn phần

+ Thi lại: Học sinc xếp loại hạnh kiểm cảnăm học từ Trung bình trở lên nhưng họclực cả năm học xếp loại yếu. Sốbuổi nghỉ không quá 45 buổi học vào mộtnăm học (nghỉ tất cả phéphoặc ko phxay, nghỉ liên tục hoặc nghỉnhiều lần cộng lại).

+ Rèn luyện lại: Học sinch xếp loại học lực cảnăm từ Trung bình trở lên nhưng hạnh kiểmcả năm học xếp loại Yếu.

+Ở lại:

o Nghỉ thừa 45 buổi học trongnăm học (nghỉ có phxay hoặc không phép, nghỉ liêntục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

o  Học lực cả năm loạiKém nhẹm hoặc học lực và hạnh kiểm cả nămloại Yếu.

o Sau Lúc thi lại, môn đánh giá bán bằngđiểm có điểm Trung bình dưới 5,0 xuất xắc mônđánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ,để xếp loại lại học lực cảnăm nhưng vẫn không đạt loại Trung bình.

o Hạnh kiểm cả năm xếploại yếu, nhưng ko xong xuôi nhiệm vụ rènluyện trong kỳ nghỉ htrần phải vẫn bị xếploại Yếu về hạnh kiểm.

+ Được xét TN: Học sinh lớp 9đủ điều kiện lên lớp thì đượcthuộc diện Được xét TN (giành riêng cho cấp THCS).

+ Được dự thi TN: Học sinhlớp 12 đủ điều kiện lên lớp thìđược thuộc diện Được dự thiTN (giành riêng cho cấp THPT).

Đối vớitrường Giáo dục thường xuyên:những học viên gồm hình thức học là “Vừa làmvừa học” (khai báo vào chức năng: “Họcsinch » Hồ sơ học sinh”) hoặc học viên cótuổi >=20 đối với cấp THCS, học viên cótuổi>=25 đối với cấp trung học phổ thông (tuổi củahọc viên được tính = năm hiện tại– năm sinh) thì danh hiệu với thuộc diệnđược đánh giá bán như sau:

+Lên lớp:

o Đối với học viên ko thuộcloại xếp loại hạnh kiểm:

•Những học viêncả năm xếp loại học lực từ Trung bìnhtrở lên, không vi phạm kỷ luật và nghỉ họckhông thật 35 buổi học trong một năm học (kểcả trường hợp nghỉ gồm phnghiền cùng ko phép).

•Những học viêncả năm xếp loại học lực Yếu đượcchọn kiểm tra lại một số môn học cóđiểm mức độ vừa phải cả năm dưới 5,0.Điểm bài kiểm tra được gắng thế chođiểm mức độ vừa phải môn học cả năm đểxếp loại lại về học lực đạtloại Trung bình.

•Học viên đượcmiễn giảm toàn phần

o Đối với học viên thuộcdiện xếp loại hạnh kiểm:

•Những học viêncả năm xếp loại học lực cùng hạnhkiểm từ Trung bình trở lên với nghỉ học không quá35 buổi học trong một năm học (kể cảtrường hợp nghỉ có phép và không phép) đượclên lớp thẳng.

See more: Cách Kiểm Tra Card Màn Hình, 6 Win 7, Win 8, Win 10 Hiệu Quả Nhất

•Những học viêncả năm xếp loại hạnh kiểm từ Trungbình trở lên nhưng xếp loại học lựcYếu, được kiểm tra lại một số mônvào những môn tất cả điểm vừa đủ cả nămdưới 5,0. Điểm bài kiểm tra đượcnuốm thế mang đến điểm vừa phải môn học cả năm đểxếp loại lại về học lực, nếu đạtloại Trung bình thì được lên lớp.

•Những học viêncả năm xếp loại học lực từ Trung bìnhtrở lên nhưng xếp loại hạnh kiểm Yếu đượcrèn luyện thêm về hạnh kiểm vào dịp hè theo yêucầu của giáo viên chủ nhiệm cùng giám đốccơ sở giáo dục thường xulặng. Học viên rènluyện vào dịp hè phải có giấy nhận xét quátrình rèn luyện của chủ yếu quyền hoặc đoànthể địa phương nơi sinc sống có tác dụng căncứ đánh giá. Tùy theo kết quả thực hiệnnhững yêu cầu rèn luyện, nếu tất cả tiến bộ rõrệt, vào đầu năm học mới gia sư chủnhiệm đề nghị giám đốc cơ sở giáodục thường xuim xét xếp loại lại hạnhkiểm mang lại học viên, nếu đạt loại Trung bìnhthì được lên lớp.

o Thi lại:

• Đối với học viên không thuộcloại xếp loại hạnh kiểm: Học sinc tất cả học lựccả năm học xếp loại Yếu. Số buổi nghỉ không thực sự 35buổi học vào một năm học (nghỉ có phxay hoặc ko phxay, nghỉ liêntục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

• Đối với học viên thuộcloại xếp loại hạnh kiểm: Học sinch xếp loại hạnhkiểm cả năm học từ Trung bình trở lênnhưng học lực cả năm học xếp loạiYếu. Số buổinghỉ không thật 35 buổi học vào một năm học(nghỉ gồm phép hoặc khôngphnghiền, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lầncộng lại).

o Rèn luyện lại: Học sinc xếp loạihọc lực cả năm từ Trung bình trở lênnhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại Yếu (chỉ áp dụngvới học viên thuộc diện xếp loại hạnhkiểm).

o Ở lại: Một trong cáctrường hợp sau sẽ phải ở lạilớp:

• Nghỉhọc quá 35 buổi học vào một năm học(kể cả trường hợp nghỉ gồm phép và khôngphép).

• Họclực cả năm xếp loại Kỉm.

• Họclực với hạnh kiểm cả năm xếp loạiYếu.

• Xếploại học lực cả năm Yếu sau khoản thời gian đãkiểm tra lại nhưng ko đạt loại Trung bình.

• Khôngđạt hạnh kiểm loại Trung bình sau thời điểm đượcrèn luyện thêm trong dịp htrằn.

• Bịkỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên đốivới những học viên không thuộc đốitượng xếp loại hạnh kiểm.

o Được dự thi TN: Họcsinc lớp 12 đủ điều kiện lên lớp thìđược thuộc diện Được dự thiTN.

Lưu ý:

Chỉ xếp loại học sinh khitất cả học sinc đang học của lớpđã bao gồm đầy đủ thông tin: Học lực vàHạnh kiểm.

Danh sách học sinh đượcsắp xếp theo số thứ tự (theo chức năngTxuất xắc đổi STT).

Những học sinch chuyểnlớp, chuyển trường, nghỉ học vẫnhiển thị họ tên, mã học sinch bên trên danh sách nhưngquán triệt xếp loại.

Đối với học sinc cótrạng thái chuyển trường, chuyển lớp, thôihọc:

+ Nếungày chuyển/ ngày thôi học > ngày kết thúc họckỳ hiện tại của năm học đang làm cho việcthì hiển thị dữ liệu đầy đủ.

+ Nếu ngày chuyển/ ngày thôi học học đang có tác dụng việc thì không hiển thị dữliệu.

See more: Hướng Dẫn Mẫu Phiếu Đề Xuất Công Việc (Tham Khảo Của Bộ Tư, Phiếu Đề Xuất Thiết Bị

Đối với học sinc cótrạng thái đã tốt nghiệp: luôn luôn hiển thịdữ liệu đầy đủ.

Đối với trườnghọc theo mô hình VNEN, các lớp VNEN sẽ đượcloại bỏ khỏi danh sách lớp và khỏi tệp tin excel

Tổng số buổi nghỉ cóphép/ ko phép được lấy từ kết quảđiểm danh buổi học chính đã knhì báo (thamkhảo chức năng Khai báo lớp học)