10+ cách dùng cây rẻ quạt chữa viêm họng hạt hiệu quả tại nhà

Cây thấp quạt là vị thuốc phái mạnh quý trị ho bao gồm đờm, đau hong, hen suyễn, viêm amidan, nhuận trường, lợi tiểu, tắc sữa, quai bị, rắn... hết sức tác dụng.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>