Cách sử dụng pen tool trong photoshop

Save sầu Path: Khi ta vẽ một path, path vẫn có tên là Work Path. Nếu ta vẽ một path mới thì path cũ đã mất. Để lưu giữ path ta chọn Save Path.

You watching: Cách sử dụng pen tool trong photoshop

quý khách hàng đang xem: Chuyển vùng lựa chọn thành path trong photoshop

Duplicate Path: Để đúp thêm path, ta chọn path bắt buộc lưu ban rồi lựa chọn Duplicate Path hoặc kéo thả path vào biểu tượng

*

Fill Path: Tô color path cùng với Foreground Color. Chọn path cần sơn rồi lựa chọn Fill Path hoặc kéo thả path vào biểu tượng

*

Make Work Path: Tạo Path tự vùng chon. Tạo vùng chọn rồi chọn Make Work Path hoặc click chuột hình tượng

*

*

Clipping Path: Chức năng này góp lưu giữ hình ảnh theo format Photosiêu thị EPS. Được sử dụng Khi păn năn phù hợp với phần mềm Illustrator, InDesign, CorelDraw.

*

Stroke Path: Tạo đường viền cho path với ở trong tính định trước của một biện pháp vẽ (VD: Pencil, Brush v.v...) Chọn path phải tạo viền rồi chọn Stroke Path hoặc kéo thả

Sau đấy là ví dụ minh hoạ và hướng dẫn phương pháp áp dụng những lệnh trên Path Panel

Các bước thực hiện:

1. Open file Key.PSD


2. Vẽ Path: Dùng Pen Tool vẽ path viền theo hình chìa khoá, sau thời điểm vẽ ngừng ta có Work Path xuất hiện thêm trên Path Panel (H.1).

See more: Dien Thoai Samsung Ra Mắt Galaxy J2 2016, Mẫu Smartphone Giá Rẻ


3. Save sầu Path: Work Path mang tính chất tạm thời, đã không đủ khi ta vẽ Path mới. Để tàng trữ Path, ta lựa chọn Save sầu Path (H.2)


Bảng Save sầu Path mở ra, bấm OK. Ta tất cả Path 1 đã được giữ gìn (chú giải : ta rất có thể đánh tên đến path ngay làm việc bước náy) (H.3).

See more: Ngất Ngây Mùa Quýt Chín Là Tháng Mấy, Mùa Quýt Chín

Path 1 được sơn nhì màu :

- Màu TRẮNG thay thế cho vùng CHỌN

- Màu XÁM : đại diện cho vùng KHÔNG CHỌN, lựa chọn trực thuộc tính Exclude Overlapping Shapes. Thuộc tính này dùng để trừ phần giao nhau của nhị path. (H.7)


5. Bây giờ ta đặt con chuột vào viền trong của chìa khoá, click chuột một vị trí bất kỳ, tiếp đến dịch rời con chuột dọc từ biên của hình ảnh (H.8) để vẽ thêm path vào Path 1


Sau Khi hoàn chỉnh, ta thấy Path mới đã làm được lồng vào trong Path 1. Bnóng lưu ban vào chữ Path 1, đặt tên đến Path 1 là Key (H.9)


để gán Vector Mask đến layer Key

Layer Key đã làm được gán Vector Mask, vùng thông thường xung quanh hình chìa khoá được bịt đi cùng biến chuyển nhìn trong suốt. Ta nhận thấy công dụng nlỗi hình (H.11)


7. Fill Path: để tiến hành Việc sơn color đến path, ta cần thiết lập trước một vài ở trong tính về màu :

a. Bấm vào nút ít Foreground Màu sắc, định những giá trị R= 229; G=129; B=35 để có có màu sắc đá quý cam. (H.12)


b. Từ Layer Key, sản xuất layer bắt đầu nhìn trong suốt, đánh tên layer là Fill Path.

Sau Khi hoàn toàn bước a cùng b, ta lựa chọn Path Key sau đó click chuột nút

Sau thuộc lựa chọn Blend Mode cho layer Fill Path là Vivid Light. Điều chỉnh Opacity = 75%