Công chúa sinh đôi và hoàng tử

 LÀ ĐẠI CÔNG CHÚA CỦA VƯƠNG QUỐC MẶT TRỜI LÀ CHỊ SINH ĐÔI VỚI CÔNG CHÚA FINE . RẤT THÔNG MINH VÀ THÍCH HOÀNG TỬ BRIGHT CỦA VƯƠNG QUỐC ĐÁ QUÝ .

Bạn đang xem: Công chúa sinh đôi và hoàng tử

THÂN THẾ LÀ NỮ HOÀNG CỦA TẤT CẢ VỤ TRỤ , DẢI NGÂN HÀ , DẢI THIÊN HÀ , KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CÙNG VỚI EM GÁI MÌNH LÀ CÔNG CHÚA FINE. VÀ LÀ HẬU DUỆ CỦA NỮ HOÀNG CỦA TẤT CẢ VŨ TRỤ , DẢI NGÂN HÀ , DẢI THIÊN HÀ , KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN ĐỜI TRƯỚC LÀ LUCY.

CÔNG CHÚA REIN RẤT RẤT XINH ĐẸP CÓ THỂ NÓI LÀ XINH ĐẸP.. NHẤT TẤT CẢ VỤ TRỤ , DẢI NGÂN HÀ , DẢI THIÊN HÀ , KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN .

TUỔI : 12 

PHÉPhường THUẬT : SỬ DỤNG ĐƯỢC TẤT TẦN TẬT MỌI LOẠI PHÉPhường THUẬT NHƯNG THIÊN VỀ TRIỆU HỒI HƠN. ( SAU KHI BỊ ĐUỔI KHỎI HÀNH TINH KỲ DIỆU )

CÔNG CHÚA FINE 

LÀ NHỊ CÔNG CHÚA CỦA VƯƠNG QUỐC MẶT TRỜI EM SONG ĐÔI VỚI CÔNG CHÚA REIN.RẤT NHANH NHẸN VÀ HOẠT BÁT THÍCH HOÀNG TỬ SHADE CỦA VƯƠNG QUỐC MẶT TRĂNG.

THÂN THẾ GIỐNG NHƯ CHỊ MÌNH LÀ CỦA NỮ HOÀNG CỦA TẤT CẢ VŨ TRỤ , DẢI NGÂN HÀ , DẢI THIÊN HÀ , KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN . VÀ LÀ DẬU DUỆ CỦA NỮ HOÀNG CỦA TẤT CẢ VŨ TRỤ , DẢI NGÂN HÀ , DẢI THIÊN HÀ , KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN ĐỜI TRƯỚC LÀ LUCY .

CÔ CŨNG RẤT RẤT XINH ĐẸPhường . MỨC ĐỘ XINH ĐẸP CỦA CÔ NGANG BẰNG VỚI MỨC ĐỘ XINH ĐẸPhường. CỦA CHỊ CÔ LÀ CÔNG CHÚA REIN.

TUỔI : 12

 PHÉPhường THUẬT : DÙNG ĐƯỢC TẤT TẦN TẬT MỌI LOẠI PHÉP THUẬT NHƯNG THIÊN VỀ SỬ DỤNG SỨC MẠNH PHÉP THUẬT HƠN . ( SAU KHI BỊ ĐUỔI KHỎI HÀNH TINH KỲ DIỆU ) .

HOÀNG TỬ BRIGHT 

LÀ HOÀNG TỬ CỦA VƯƠNG QUỐC ĐÁ QUÝ VÌ SAKI MÀ KHIẾN ANH HIỂU LẦM REIN VÀ FINE KHIẾN HAI CÔ BỊ ĐUỔI KHỎI HÀNH TINH KỲ DIỆU .YÊU REIN

TÍNH CÁCH : CHAN HÒA , ẤM ÁP

TUỔI : 14

 LÀ MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG MÀ NGƯỜI CON GÁI NÀO CŨNG HẰNG MƠ ƯỚC CÓ ĐƯỢC

HOÀNG TỬ SHADE

 LÀ HOÀNG TỬ CỦA VƯƠNG QUỐC MẶT TRĂNG VÌ FAKI MÀ KHIẾN ANH HIỂU LẦM FINE VÀ REIN. LÀM CHO HAI CÔ BỊ ĐUỔI KHỎI HÀNH TINH KỲ DIỆU . YÊU FINE 

TUỔI : 14 

LÀ NGƯỜI MÀ BAO CÔ GÁI MƠ MỘNG KHAO KHÁT ĐƯỢC CÓ.

VÀ CÒN RẤT NHIỀU NHÂN VẬT KHÁC NHƯ 

CÔNG CHÚA MIRLO

 CÔNG CHÚA ALTEZZA

CÔNG CHÚA LIONE

CÁC CÔNG CHÚA VƯƠNG QUỐC HẠT GIỐNG 

*

CÔNG CHÚA SOPHIE

CÔNG CHÚA MILKY

POOMO

 LÀ LINH VẬT BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC ĐỒNG THỜI CŨNG LÀ MỘT NGƯỜI BẠN VÔ CÙNG THÂN THIẾT CỦA HAI CÔNG CHÚA REIN VÀ FINE.

Xem thêm: 1 Hải Lý Là Bao Nhiêu Cây Số? 1 Hải Lý Bằng Bao Nhiêu Km, M, Mm, Cm

PHE PHẢN DIỆN :

SAKI LÀ CON GÁI NHẤT CỦA BÁ TƯỚC MẶT TRĂNG XẤU XA NGHE THEO LỜI BA GIẢ LÀM BẠN CỦA HOÀNG TỬ BRIGHT ĐỂ ĐUỔI REIN RA KHỎI HÀNH TINH KỲ DIỆU NHƯNG SAU KHI HAI CÔNG CHÚA REIN VÀ FINE BỊ ĐUỔI ĐI CÁC CÔNG CHÚA CÒN LẠI PHÁT HIỆN RA ÂM MƯU CỦA Ả LÊN Ả ĐÃ BỊ ĐUỔI ĐI 

FAKI

 LÀ EM GÁI CỦA SAKI VÀ GIẢ LÀM BẠN CỦA HOÀNG TỬ SHADE ĐỂ ĐUỔI FINE RA KHỎI HÀNH TINH KỲ DIỆU . KHI SAKI BỊ ĐUỔI ĐI THÌ FAKI CŨNG BỊ ĐUỔI LUÔN THẾ LÀ HAI CHỊ EM LẠI VỀ NHÀ CỦA MÌNH SAU KHI ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA CHA MÌNH GIAO CHO .

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>