CÔNG THỨC TÍNH NHANH VẬT LÝ 11

Đến cùng với tư liệu Công thức giải nkhô cứng môn Vật lý lớp 11 các các bạn sẽ được xem thêm các công thức giải nhanh hao rõ ràng như: Điện trường; Điện tích của một vật; Lực can dự thân hai điện tích điểm; Cường độ điện trường...

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh vật lý 11

Mời các bạn cùng mày mò cùng tham khảo nội dung biết tin tư liệu.


*

CÔNG THỨC GIẢI NHANH VẬT LÝ 11 CHƢƠNG I. ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƢỜNGI. Những bài xích toán thù cơ phiên bản về lực năng lượng điện, năng lượng điện trƣờng: * Cƣờng độ điện trƣờng tổng hợp: E  E1  E2 q - CT tổng thể nhằm tính độ bự E : 1. Điện tích của một vật: q = N.e  Số e: N e E  E12  E22  2 E1E2cosTrong đó: e  1, 6.1019  C  là điện tích nguyên tố. tuyệt E  E12  E22  2E1E2cos        N là số electrôn nhận vào giỏi không đủ. + N > 0: mất sút electron - Các TH sệt biệt: + N 0: TH1: Hai điện tích để tại A và B cùng dấu: Hotline r là khoảng Độ lớn: F qE q giải pháp mang đến năng lượng điện bao gồm độ Khủng nhỏ dại rộng. Vị trí cân đối phía bên trong d q 0: E : hướng ra; Q Nếu đề bài bác mang đến r   vô cùng nhỏ dại  tan   sin  AMN Fd q .q 6. Hiệu năng lượng điện thế: U MN  E.d MN  VM  toàn nước  V   r  Fd  Phường. r k 122 q P. 2 2 r 7. Tụ điện: Fkk r  r 2 r a. Điện tích của tụ điện: Q  CU  CEd  C     2  r  3 F r r  Trong đó: C(F): điện dung của tụ năng lượng điện. U(V): hiệu năng lượng điện cố gắng thân nhì bản tụ.* Trƣờng vừa lòng điện tích cân bằng vào điện trƣờng: E(V/m): độ mạnh đt giữa nhị phiên bản tụ.Nếu đề bài xích mang lại r d(m): khoảng cách giữa hai bản tụ.   khôn xiết nhỏ  rã   sin  Q F qE r b. Điện dung của tụ điện: C F  rã   d    sin  U Phường. mg S (*) Tụ điện phẳng: C  F  ; C   , S , d ; C  Q,U 10. Bài tân oán phân tử lớp bụi nằm cân đối trong k 4 dnăng lượng điện trƣờng thân hai bản tụ điện: Trong đó: S(m2): phần diện tích S đối lập thân 2 bạn dạng tụ.  : hằng số điện môi (   1 ); k  9.109  Nmét vuông / C 2  . U -----Fd  Phường  q E  mg tuyệt q  mg d +q>0 c. Năng lƣợng năng lượng điện trƣờng trong tụ điện:Trong đó: E(V/m): Cường độ năng lượng điện trường. 1 Q 2 QU m(kg): Khối lượng phân tử vết mờ do bụi. U(V): hiệu điện nuốm thân 2 bạn dạng tụ năng lượng điện. +++++ W  CU 2   J  2 2C 2 d(m): khoảng cách thân nhị bản tụ điện. g(m/s2): Gia tốc trọng ngôi trường (hay mang g = 10m/s2). * Lưu ý đặc biệt quan trọng Lúc giải bài bác tập về tụ điện: + Nối tụ vào nguồn thì hiệu điện vắt U ko đổi:II. Các bài toán về công của lực năng lượng điện trƣờng cùng năng lƣợng Usau = Utrước = constđiện trƣờng bên trong tụ điện: + Ngắt tụ thoát khỏi nguồn thì điện tích Q không đổi: 1. Liên hệ thân cƣờng độ điện trƣờng cùng hiệu điện thế: Qsau = Qtrước = const U V  U1 d1 E    CHƢƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI d m U 2 d2 q Ne UTrong đó: U(V): hiệu điện thế; d(m): khoảng cách giữa hai điểm 1. Cƣờng độ loại điện: I    Atrong năng lượng điện ngôi trường hồ hết E . t t R 2. Công của lực năng lượng điện trƣờng: A (J) 2. Ghép năng lượng điện trở: AMN  qEdMN  qU MN  q VM  Việt Nam   WM  WN  qE.MN .cos a. Mắc nối tiếp:Với: dMN là hình chiếu của lối đi (MN) lên 1 mặt đường sức điện; Rnt  R1  R2  ...  Rn  Rnt  R1 , R2 ,..., Rn giả dụ hình chiếu thuộc chiều E thì dMN > 0; còn nếu hình chiếu ngược I nt  I1  I 2  ...  I n ; U nt  U1  U 2  ...  U nchiều E thì dMN 5. Nếu mắc R1 vào hđt U thì hiệu suất P1, còn giả dụ mắc R2 vào R1.r U2hđt U thì công suất là P2 PRmax  R  ( R1 ss r )  với quảng cáo  + Công suất Khi mắc cả R1 cùng R2 tiếp nối vào U là: R1  r max R 1 1 1 P.. .Phường. + Nếu mạch xung quanh bao gồm nhiều điện trlàm việc (R, R1, R2,…) thì công    Pnt  1 2 suất bên trên R cực lớn khi R = năng lượng điện trnghỉ ngơi tương tương của tất cả các năng lượng điện Pnt P1 P2 P1  P2 trsống còn lại (tất cả r) + Công suất lúc mắc cả R1 với R2 tuy vậy tuy nhiên vào U là: + Nếu trường thọ hai giá trị năng lượng điện trngơi nghỉ R1 và R2 làm sao cho P1=P2, thì: Pss  P1  P2 E2 r  R1.R2 với P1  P2  . 6. Bài tân oán sức nóng lƣợng cùng hiệu suất lan nhiệt: R1  R2  2r U2 + Nhiệt lượng: Q  I 2 Rt  t  UIt  J  13. Ghnghiền điện áp nguồn thành bộ: R Eb  E1  E2  E3 .  En a. Mắc nối tiếp: U2 rb  r1  r2  r3 .  rn + Công suất lan nhiệt: P..  I 2R   UI  W  R b. Mắc song tuy vậy (những nguồn kiểu như nhau, có n hàng): 7. Công cùng hiệu suất của dòng điện qua đoạn mạch r a. Công của loại điện: A  U .q  UIt  J  Eb  E ; rb = sô mặt hàng A c. Mắc các thành phần hỗn hợp đối xứng (các mối cung cấp tương đương nhau): b. Công suất điện: P  UI  W  t r.  sô côt  Eb  E.  sô côt  ; rb = 8. Nguồn điện: sô hàng Anguôn a. Suất năng lượng điện rượu cồn của mối cung cấp điện: E  V  CHƢƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƢỜNG qTrong đó: A = Anguồn(J): Công của lực kỳ lạ làm cho di chuyển điện tích q 1. Điện trlàm việc của dây dẫn kyên loại: R trường đoản cú rất này quý phái rất kia của nguồn điện. S Anguôn Trong đó: (m) : chiều dài dây; S(m2): huyết diện dây dẫn; b. Công suất của mối cung cấp điện: Pnguôn   E .I  W  t   m  : điện trlàm việc suất. c. Công của nguồn điện: Anguôn  E .I .t  E .q  J  2. Điện trsinh sống suất dựa vào vào sức nóng độ: 9. Bài toán năng suất đung nóng nƣớc:   0 1   .t   m   R  R0 1   .t     mc  t2  t1  mc  t2  t1  Trong đó:   K  : hệ số nhiệt độ điện trở; 1 Qdun sôi H  %  .100%  .100%  .100% Adiên Adiên UIt t  t  t0 : độ biến đổi ánh nắng mặt trời.10. Định luật Ôm mang lại toàn mạch: 0  m  : điện trngơi nghỉ suất sinh sống t0 0C (hay đem 200C). + Cường độ loại điện: E   m  : điện trsinh sống suất sống t 0C I  A R0    : điện trlàm việc suất sinh hoạt t0 0C (thường đem 200C). r  Rkế bên + Hiệu năng lượng điện thay nhì đầu A(+)B(-): R    : năng lượng điện trsinh hoạt suất ngơi nghỉ t 0C U AB  E  I .r  I .Rbên cạnh 3. Suất nhiệt độ điện đụng (suất năng lượng điện đụng của cặp nhiệt điện): E  T T1  T2   T Tlon  Tnho  V  E + khi xẩy ra đoản mạch (RN = 0): I   A Trong đó: T V .K 1  : thông số nhiệt điện cồn. r11. Hiệu suất của mối cung cấp điện: T1  T2 : hiệu nhiệt độ sinh hoạt đầu rét và đầu giá buốt. A U  r.I  RNH  %   có ích .100%  N .100%  1   .100%  .100% 4. Cƣờng độ mẫu năng lượng điện trong dây dẫn kyên loại: Anguôn E  E  RN r q N qe12. Bài tân oán cực trị: I   n. qe .S .v ; - Công suất tiêu thú bên trên mạch bên cạnh cực đại: t t Nếu RN là 1 trở nên trnghỉ ngơi, khi ấy hiệu suất cực to trên RN được N n .N m N D.N Atính theo công thức: n   mol A  . A  V V A V A E2 E2 + n: mật độ electron trong kim loại (m-3) PN max   lúc RN  r 4r 4 RN + qe=-1,6.10-19(C): năng lượng điện của electron. + S: tiết diện dây dẫn (m2) - Công suất tiêu thú trên R rất đại: + v: gia tốc trôi của electron (m.s-1) + Nếu mạch không tính có R1 mắc thông liền với R thì: + N: số electron vào kim loại E2 + V: thể tích kim loại (m3) PRmax  R  ( R1 nt r )  R1  r với PRmax  + m: khối lượng kim loại (kg) 4R + A: phân tử kân hận kim loại (kg/mol) + Nếu mạch quanh đó có R1 mắc tuy nhiên song với R thì:GV. Nguyễn Mạnh Trường 3 + N A  6,02.1023 (mol 1 ) : hằng số Avogdro N I 3 B = 4.10-7 I = 4.10-7nI = 4 .107. + D(kg/m ): KL riêng rẽ của sắt kẽm kim loại. d day5. Định phép tắc 1 Faraday: m  k.q  k.It  g  ; Với: (Giả sử những vòng dây quấn gần cạnh nhau).Trong đó: k là đương lượng chất hóa học của chất được giải pchờ ra sinh hoạt +  ông  N  duong.gớm.day  N .d day (m): chiều nhiều năm ốngđiện cực; dây. q = I.t (C): là điện lượng qua bình điện phân. + dây  N  Chu.vi.ông  N . .Dông  m  : chiều lâu năm tua dây AIt Định hình thức 2 Faraday: m   kq  g  , bí quyết này N 1 F .n + n  (vòng/mét): số vòng dây bên trên 1 đ/vị c/lâu năm. ông d daythường xuyên được sử dụng cùng với công thức: + N: số vòng dây của ống; m  DV .  D.S.h + Dống: Đường kính ống dây; ddây: 2 lần bán kính sợi dây.Trong đó: A(g/mol): số khối; 6. Từ trƣờng của đa số cái điện I(A): cường độ chiếc điện; Véc tơ chạm màn hình tự tại một điểm vày các cái điện gây nên bằng t(s): thời hạn điện phân; tổng những véc tơ cảm ứng trường đoản cú bởi từng mẫu năng lượng điện gây ra tại điểm ấy: F = 96500 (C/mol): hằng số Faraday;     n là hóa trị; B  B1  B2  ...  Bn h(m): độ dày của KL phụ thuộc vào Katot; 7. Lực Lo-ren-xơ: D(kg/m3): cân nặng riêng kyên loại; V(m3): thể tích sắt kẽm kim loại phụ thuộc vào Katot. Có độ lớn: f = |q|vBsinα ;   v, B Nếu xẩy ra rất dương rã, coi độ mạnh cái năng lượng điện là ko thay đổi,khi đó cân nặng m với bề dày h được xác định: 8. Quỹ đạo của một hạt điện tích trong một từ trƣờng đa số, với điều kiện tốc độ lúc đầu vuông góc cùng với từ trƣờng, là một trong m1 h1 t1 mặt đường tròn phía bên trong khía cạnh phẳng vuông góc với từ trường sóng ngắn, có phân phối   kính: m2 h2 t2 mv 2 2 R m R= ; Chu kỳ: T    2 |q|B  v qB CHƢƠNG IV. TỪ TRƢỜNG1. Cảm ứng từ bỏ Cảm ứng từ bỏ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc thù CHƢƠNG V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪmang lại độ mạnh mẽ yếu của sóng ngắn từ trường và được đo bởi thương số giữa 1. Từ thông: Từ thông qua 1 diện tích S đặt trong sóng ngắn từ trường đều:lực tự tính năng lên một đoạn dây dẫn mang chiếc diện đặt vuông  = BScosgóc với đường cảm ứng tự tại điểm đó cùng tích của độ mạnh dòng Với  là góc giữa pháp tuyến n cùng vecto lớn chạm màn hình trường đoản cú B .năng lượng điện và chiều dài đoạn dây dẫn đó Đơn vị từ bỏ thông: Trong hệ SI đơn vị chức năng từ thông là Vêbe (Wb): F 1N 1Wb = 1T.1m2.B= ; Đơn vị chạm màn hình từ: tesla (T): 1T=  B F Crúc ý: Từ thông qua N vòng dây, mỗi vòng tất cả diện tích S là: I 1A.1m I .sin   = NBScos2. Biểu thức tổng thể của lực từ: 2. Hiện tƣợng cảm ứng điện tự F = BI sinα  F  2.107 I1I 2 r cùng với     B, + Mỗi khi tự trải qua mạch bí mật (C) trở thành thiên thì vào mạch kín đáo (C) xuất hiện một chiếc năng lượng điện Hotline là hiện tượng lạ cảm ứng năng lượng điện tự. + Hiện tượng cảm ứng năng lượng điện tự chỉ mãi mãi trong vòng thời gian từ Bài toán treo đoạn dây dẫn có lực trường đoản cú Ft vuông góc cùng với trọng thông qua mạch bí mật trở thành thiên.lực P.. thì dây treo phù hợp với phương thơm thẳng đứng góc  : 3. Định cơ chế Len-xơ về chiều mẫu điện cảm ứng F BI Dòng năng lượng điện chạm màn hình lộ diện trong mạch kín tất cả chiều làm sao cho trường đoản cú rã   t  ngôi trường chạm màn hình tất cả tác dụng chống lại sự biến đổi thiên của từ thông Phường mg lúc đầu qua mạch bí mật.3. Độ bự chạm màn hình từ bỏ trên điểm biện pháp dây dẫn trực tiếp nhiều năm một 4. Suất năng lượng điện động chạm màn hình vào mạch bí mật I - Suất năng lượng điện cồn chạm màn hình là suất năng lượng điện rượu cồn xuất hiện dòng năng lượng điện cảmkhoảng chừng r: B = 2.10-7 . (T); Với: r(m): k/c trường đoản cú dây tới điểm M. ứng vào mạch kín đáo. r - Định chính sách Fa-ra-đây:4. Độ béo cảm ứng từ tại trọng điểm O của vòng dây: Suất điện rượu cồn cảm ứng:    1 NI ec    2B = 2.10 -7 (T); R(m): Bán kính vòng dây; N: số vòng dây. t t2  t1 R Nếu chỉ quan tâm độ phệ của eC thì:* Bài tân oán quấn ngược: Gọi nng là số vòng dây quấn ngược củaform dây; N: là tổng số vòng dây, ta có:  | e |eC| = |  I c t R Bthuc.te  Bdung  Bnguoc  2 .107.  N  2nng  I Độ lớn của suất năng lượng điện cồn cảm ứng mở ra trong mạch bí mật tỉ lệ thành phần R với vận tốc biến đổi thiên từ thông qua mạch kín kia.5. Từ trƣờng của mẫu điện chạy vào ống dây dẫn hình trụ: * Độ mập của suất điện hễ cảm ứng vào một đoạn dây dẫn + Trong ống dây các con đường sức từ là mọi con đường thẳng song đưa động: ec=Blv.sinα; cùng với α= ( B, v )song cùng chiều với cách mọi nhau (sóng ngắn đều). + Cảm ứng trường đoản cú trong thâm tâm ống dây: 5. Từ thông riêng biệt qua một mạch kín: Từ thông riêng của một mạch kín bao gồm cái năng lượng điện chạy qua:  = Li 6. Độ từ cảm của một ống dây:GV. Nguyễn Mạnh Trường 4 N2  8. Bài toán thù phiên bản mặt song song: (e: bề dày của BMSS) L = 4.10-7. .S = 4.10-7.n2.V = l i  1  nmt  1Wb + Độ dời ảnh:   SS   e 1    e 1   Đơn vị của độ tự cảm là henri (H); 1H =  n   n BMSS  1A7. Suất điện động trường đoản cú cảm esin  i  r  Suất điện hễ chạm màn hình trong mạch xuát hiện tại bởi hiện tượng kỳ lạ trường đoản cú + Độ dời ngang của tia sáng: d cùng với sini = nsinrcảm gọi là suất điện động trường đoản cú cảm. cos r i i i i  9. Góc số lượng giới hạn bức xạ toàn phần: etc = - L  etc  L L 2 1  + Vì n1 > n2 => r > i. t t t2  t1 t + khi i tăng thì r cũng tăng (r > i). Khi r đạt quý hiếm cực to 900 thì i Suất năng lượng điện đụng từ bỏ cảm tất cả độ to tỉ lệ cùng với vận tốc đổi mới thiên của đạt quý hiếm igh Điện thoại tư vấn là góc số lượng giới hạn bức xạ toàn phần.độ mạnh dòng điện trong mạch. n28. Năng lƣợng từ bỏ trƣờng của ống dây từ bỏ cảm: + Ta có: sinigh = . 1 2 1 n1 W= LI  107 B 2V (J) + Với i > igh thì không tìm thấy r, tức là không tồn tại tia khúc xạ, 2 8 tổng thể tia sáng sủa bị phản xạ sống phương diện phân cách. Đó là hiện tượng kỳ lạ phản9. Mật độ năng lƣợng từ bỏ trƣờng: xạ toàn phần. W 1 10. Điều khiếu nại để có sự phản xạ toàn phần w=  107 B 2 (J/m3) V 8 + Ánh sáng sủa truyền xuất phát từ 1 môi trường thiên nhiên tới một môi trường phân tách quang đãng kém hơn (n2 1 thì r i: Tia khúc xạ lệch xa pháp đường rộng. Ta nói 1  ntk  1 1  1 1  f1 n2  1môi trường thiên nhiên 2 phân tách quang đãng kém nhẹm môi trường xung quanh 1. D   1     n  1      f  nmt   R1 R2   1 R R2  f 2 n1  15. Chiết suất xuất xắc đối: Chiết suất tuyệt vời của một môi trường thiên nhiên làchiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên đó so với chân không: 1 Đơn vị của độ tụ là điôp (dp): 1dp = c 1m n  1 ; c = 3.108m/s: tốc độ ánh sáng vào chân ko. Qui ước: TK hội tụ: f > 0 ; D > 0; TK phân kỳ: f 0; Vật ảo: d 0; Hình ảnh ảo: d’ 3. Số bội giác: G =   tan k > 0: hình ảnh và thiết bị thuộc chiều, trái đặc thù (thiết bị thật cho hình ảnh ảo).k 0) sao cho: + đôi mắt có thể chú ý được đồ vật sinh hoạt gần (đọc sách) nlỗi đôi mắt thông thường VI. KÍNH THIÊN VĂN d .  OCc  1. Cấu chế tạo và chế tác ảnh: kính thiên vnạp năng lượng hỗ trợ đôi mắt để quan gần cạnh đồ dùng ở(kính treo gần kề mắt): f k  c (hay dùng). dc  OCc siêu xa bằng cách sản xuất ảnh có góc trông lớn cùng gồm: - Vật kính: thấu kính hội tự có tiêu cự f Khủng. d C : k/c gần nhất từ bỏ sách cho đến mắt fan ( dc  25centimet ) - Thị kính: kính lúp OCC: khoảng chừng nhìn thấy được rõ nlắp duy nhất của đôi mắt fan bị viễn thị. 2. Số bội giác của kính thiên vnạp năng lượng Lúc nhìn chừng sinh sống vô cực: + hoặc đôi mắt rất có thể nhìn thấy rõ đồ dùng ở  nhưng mà chưa hẳn thay đổi (kính 1 1 1treo gần cạnh mắt):    f k  OCV (không nhiều dùng). f k  OCV 3. Mắt lão thị: lúc về già sự điều tiết sẽ kém nhẹm. Nên điểm rất viễnko chuyển đổi, điểm rất cận rời khỏi mắt vì thế dịp về già bắt buộc đeothêm thấu kính quy tụ để đọc sách; kính đeo cạnh bên đôi mắt gồm tiêu cự là: dc .  OCc  Ta có: tan0 = A1 B1 ; tan = A1 B1 fk  (nhỏng mắt viễn) dc  OCc f1 f2 d c : k/c gần nhất từ sách cho đến mắt bạn ( dc  25centimet ) Do dó: G  tan   f1 ; Với O1O2 = f1 + f2 tan  0 f2 OCc: khoảng nhìn thấy rõ ngắn thêm độc nhất vô nhị của đôi mắt bạn bị lão thị.IV. KÍNH LÚP. Số bội giác của kính thiên văn vào ĐK này không phụ1. Cấu tạo: Kính lúp bổ trợ mắt để quan lại gần kề những thiết bị bé dại, gồm ở trong địa chỉ đặt mắt sau thị kính.TKHT bao gồm tiêu cự nhỏ dại (vài ba cm). ----------2. Tạo ảnh: đặt vật dụng trong khúc OF làm sao cho hình ảnh ảo sinh sống trong CVCC.

Xem thêm: Cách Làm Tôm Khô Kho Quẹt Đậm Đà Ngon Mê Ly, Cách Làm Kho Quẹt Tôm Khô Ngon Như Nhà Hàng

Thà đổ các giọt mồ hôi trên trang vsinh hoạt, còn hơn rơi lệ ngơi nghỉ phòng thi!Quan giáp hình họa nghỉ ngơi số đông địa chỉ ngắm chừng.GV. Nguyễn Mạnh Trường 6
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>