BỘ 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 3

Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 với tưới 50 đề thi học tập kì 1, tất cả câu trả lời hẳn nhiên, giúp thầy cô tìm hiểu thêm nhằm ra đề ôn thi cuối học kì 1 mang đến học viên của bản thân. Đồng thời, cũng giúp những em gồm thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: Bộ 10 đề thi học kì 1 môn toán lớp 3

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3 bao gồm lời giải, còn làm các em luyện giải đề, cầm chắc chắn cấu tạo đề thi cũng như những dạng bài bác tập thường xuyên chạm chán trong đề thi cuối học tập kì 1 nhằm ôn thi tác dụng hơn. Chi huyết mời thầy cô với các em thuộc quan sát và theo dõi nội dung bài viết sau đây của ehefs.org:


50 đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 tuyệt nhất


Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong số 451 có mức giá trị là:

A. 5B. 50C. 500Câu 2. Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:A. 54B. 53C. 52Câu 3. Điền số phù hợp điền vào địa điểm chấm: 4m7cm = ...... centimet.A. 407B. 470C. 47

Câu 4. Hình ABCD bao gồm số góc vuông là:

A. 3B. 2C. 4

Câu 5. 126 x 3 = .... Số phù hợp điền vào khu vực chnóng là:A. 368B. 369C. 378Câu 6. Gấp số 6 lên 7 lần ta được số……?A. 42B. 24C. 13II: Phần từ luận (6 điểm)Câu 7. Đặt tính rồi tính:a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6Câu 8. Một cuốn sách truyện dày 128 trang. Bình sẽ phát âm được số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình đã gọi là bao nhiêu?

- Còn bao nhiêu trang sách mà lại Bình chưa đọc?


Bài giải:

Câu 9. Tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38 b) X : 6 = 94 - 34

ĐÁP.. ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

CâuĐáp ánĐiểm
1B0,5
2C0,5
3A0,5
4B0,5
5C1,0
6A1,0

II. Phần tự luận (6 điểm):

Câu 7.

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phxay tính hợp lý cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343

c) 848

d) 81

Câu 8.

Số trang sách Bình đang gọi là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9.

X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

X : 6 = 94 – 34X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Kết trái của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985B. 955C. 945D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Kết trái của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65B. 56C. 53D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số tương thích điền vào nơi trống là:

A. 10B. 24C. 604 chiều. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một hình vuông vắn gồm cạnh bởi 5cm. Chu vi hình vuông vắn kia là:

A. 20centimet B. 15cm C. 10cmD. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:


Một phxay phân tách bao gồm số dư lớn số 1 là 8. Số bị chia là:

A. 7 B. 9 C. 12D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Biểu thức 2đôi mươi – 10 x 2 có mức giá trị là:

A. 4đôi mươi B. 210 C. 440 D. 200

Câu 7. Tìm x

a) X : 5 = 115 b) 8 x X = 648

Câu 8. Tóm tắt:

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Người ta sẽ mang ra

*
số lsố lượng nước mắm. Hỏi vào thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Câu 10.


Hình bên có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.ĐÁPhường ÁN - BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

Mỗi câu được một điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tìm x: Mỗi phxay tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

Câu 8. Mỗi câu trả lời và phxay tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn nhỏ nhắn cân nặng là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả nhì nhỏ lợn khối lượng là : 125 +95 = 220 (kg)Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Các bài xích tập tiếp sau đây gồm kèm theo 4 câu vấn đáp A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số lớn số 1 trong các số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987B. 897C. 789D. 978

Câu 2: Kết quả của phxay tính

567 – 367 là:

A. 204B. 200C. 300D. 304

Câu 3: Kết quả của phép phân chia 35 : 4 là:

A. 9B. 9 (dư 2)C. 9 (dư 3)D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 = ?

A. 565B. 555C. 765D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cmA. 209B. 290 cmC. 209 mD. 209 cm

Câu 6: Năm nay nhỏ 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi bé. Hỏi mẹ từng nào tuổi?

A. 11 tuổi B. 21 tuổiC. 22 tuổiD. 24 tuổi

Bài 2. Tính quý giá biểu thức: (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một shop bán tốt 200 mét vải vóc xanh, số mét vải đỏ bán được bởi

*
số mét vải vóc xanh. Hỏi cửa hàng này đã bán tốt toàn bộ bao nhiêu mét vải vóc xanh cùng đỏ?

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Chuyển Lớp Viết Tay, Mẫu Đơn Xin Chuyển Lớp 2021

b) 250 : 5 =………………

ĐÁPhường ÁN - BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

Bài 1. Bài tập gạn lọc ( 3điểm ):

Chọn đúng mỗi câu 0.5 điểm

1. A2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng mỗi bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × ( 82 – 80 )

= 90 + 14

= 123 × 2

= 104

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Xác định đúng từng lời giải: 0.5 điểm.Xác định được phnghiền tính cùng tính đúng: 1 điểmSai đơn vị chức năng, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>