ĐỀ THI TOÁN HỌC KỲ 2 LỚP 1

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé nhỏ độc nhất vô nhị là:

A.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kỳ 2 lớp 1

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức thời sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết trái đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong hàng tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A. Thứ đọng bảy, công ty nhật

B. Thứ hai, thứ ba, trang bị tư

C. Thđọng nhì, máy bố, vật dụng tứ, lắp thêm năm

D. Thứ nhị, sản phẩm công nghệ tía, đồ vật bốn, trang bị năm, thứ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm làm việc vào hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Co Viết Tắt Của Từ Gì - Co Là Viết Tắt Của Từ Gì

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phnghiền tính với hiệu quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài xích toán thù (Mức 3)

Cây bòng đơn vị Nam tất cả 65 quả, tía vẫn hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi bên trên cây bòng nhà Nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>