ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1

Đây là cỗ đề luyện thi Violympic Tân oán lớp 1 bao gồm 19 vòng giúp cho các em học sinh lớp 1 tất cả thêm tài liệu ôn luyện, để sẵn sàng cho kỳ thi Violympic 2020-2021


Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 1

Bài 1: Hoàn thành phép tính

(Điền những chữ số thích hợp vào nơi chnóng sẽ được phép tính đúng, tiếp đến viết lại phnghiền tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:….6 + 2…. = 48

Câu 1.2: 3…. + 52 = …6

Câu 1.3: 3… + …5 = 59

Câu 1.4: ….2 + 31 = 9….

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 1

Câu 1.5: 9… – ….1 = 16

Câu 1.6:…7 – 3… = 11

Câu 1.7: 5… – ….1 = 21

Câu 1.8: 7… – …1 = 24

Câu 1.9:…4 – 12 = 4….

Câu 1.10: 75 + …3 = 9…

Bài 2: Vượt vật cản vật

Câu 2.1: 7… Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 2

Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

5 – 17 – 56 – 36 + 29
6 – 55 – 57 – 2102 + 4

Bài 2:Vượt vật cản đồ.

Tính 1, 5 – 3 = …….

2, 4 – 3 = ……

3, 2 ­– 1 + 4 = …….

4, 3 + 1 = …….

5, 5 – 2 = ……

Bài 3: Điền vào vị trí ……

1, 3 + 5 = ……

2, 2 + 6 = ……

3, 7 + 1 = …….

4, 6 – 4 = ………

5, 5 – 2 + 3 = ……..

6, 4 + 4 = ……..

Điền dấu > , Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 3

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

8 – 48 – 87 + 36 – 3 – 21 + 2 + 5
7 – 51 + 2 + 33 + 42 + 3 + 49 – 6

Bài 2:Đi search kho báu

Tính 1, 5 + 3 = …….

2, 9 – 4 = ……

3, 8 ­– 5 + 3 = …….

4, 9 – 3 – 2 = …….

5, 10 – 6 + 3 = ……

6, 1 + 4 + 5 = …….

7, 1 + 2 + 7 = …….

8, 10 – 5 = ……..

9, 1 + 3 + 5 = …….

10,10 – 5 – 3 = …..

11,10 – 4 – 3 = ……

12,10 – 7 + 2 = ……

Điền vết > , 8 – 4 – 34 + 27 + 28 – 6 – 25 – 4+ 36 – 4 + 35 + 26 + 47 – 4 + 57 – 6 + 45 – 4 + 24 + 59 – 6 + 13 – 2 – 14+ 37 + 35 + 34 – 2 – 18 – 3 – 28 – 2

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 4

Bài 1:Tìm cặp bằng nhau

5 + 4 – 36 + 3 – 16 – 29 + 1
3 + 26 + 14 – 3 – 19 – 4
2 + 7 – 75 – 5 + 15 + 4 – 15 + 5
8 + 19 – 3 + 16 – 68 – 3 – 3
1 + 38 – 3 – 41 + 2 + 39

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

1 + 210 – 4 – 42 + 7 – 19 – 83 + 4 – 1
6 – 5 – 13 + 6 – 56 + 36 + 15 + 3 + 2

Bài 3: Vượt vật cản trang bị.

1, Điền số phù hợp vào chỗ chấm : 6 = 10 – …….

2, Điền vệt ( > , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 5

Bài 1: Điền số tương thích vào địa điểm ……

1, 10 = 5 + …… + 3

2, 3 + 6 = 4 + ……

3, 7 + 2 – ….. = 6

4, Các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo sản phẩm từ bỏ trường đoản cú béo mang đến nhỏ nhắn là 9,….,6,3,2,1.

5, 3 + 4 – 1 , 7 + 3 – 97 – 3 – 13 – 2 – 11 + 4 + 41+ 2+ 3 + 42 + 4 – 15 + 4 + 14 + 5 – 72 + 2 + 22 + 8 – 11 + 4 – 28 + 2 – 66 + 3 – 15 + 4 – 33+ 6 – 48 –1 – 65 + 1 – 65 – 3 + 66 + 2 – 46 – 2 – 2

Bài 3: Cóc rubi tài ba Điền số tương thích vào chỗ ……

1, 6 – …. = 2 (A.5, B. 4, C. 8, D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = …… (A.7, B. 8, C. 6, D. 9)

3,6 – 5 = ……. (A.3, B. 2, C. 4, D. 1)

4, 6 + 1 = 8 – …… (A.3, B. 2, C. 1, D. 7)

5, 9 – 6 + ….. = 5 (A.4, B. 2, C. 3, D. 1)

6, 4 + 4 – …… = 2 (A.5, B. 6, C. 4, D. 3)

7,5 + …… = 7 – 3 + 2 (A.1, B. 4, C. 3, D. 2)

8,Tất cả các số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi rộng 5 là A. (0,1,2,3,4 cùng 5) , B. (0,1,2,3, và 4)

C. (2,3,4 và 5) , D. (1,2,3, cùng 4)

9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ……. (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính tất cả hiệu quả > 4…..Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 6

Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

9 + 19 – 34 + 411 – 1 – 510 – 6 – 4
36 + 2 – 75 + 212 – 2 – 13 – 1

Bài 2: Điền số phù hợp vào địa điểm ……

1, 10 – 2 = 7 + ……

2, 3 + 6 – 2 = ……

3, Có từng nào số tự nhiên và thoải mái to hơn 9 nhỏ dại rộng 5?…..

4, Số thoải mái và tự nhiên lớn hơn 10 bé dại hơn 2? ……

5, 4 + 5 > 5 + ….. > 3 + 4

6, Có từng nào số tự nhiên trường đoản cú 0 cho 9? ……

7, Số lớn số 1 trong những số 3,9,5,11,1,7 là số?……

8, Có tất cả ……số tự nhiên to hơn 7 bé dại hơn 12?

Điền vệt ( >, , Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 7

Bài 1: Vượt chướng ngại đồ gia dụng.

1, Số 12 tất cả 1chục cùng ……….đơn vị chức năng.

2, Tính 8 + 1 = ……..

3, Số lớn nhất trong các số 1,7,12,4,9,3,2,1một là ……

4, Điền dấu ( >, 10 – 2 – 113 + 2 + 14 + 3 + 213 + 49 – 5 – 37 + 36 + 3 – 416 – 414 – 3 + 817 – 2 – 18 – 59- 4 – 313 + 25 + 31+ 2 + 32010 – 616 – 3 + 515 – 4 + 212 + 4 – 5

Bài 3: Điền số tương thích vào địa điểm ……

1, 12 + 3 + 4 = ……

2, …… = 7 + 3

3, 12 + 6= …….

4, 9 – 4 = …….. + 1

5, 17 – 2 – 1 = ……

6, 8 + 2 – 5 = 7 – ……

Điền vệt ( >, Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 8

Bài 1: Cóc rubi tài bố Điền số thích hợp vào chỗ ……

1, 16 – 6 = ….. (A.11, B. 10, C. 12, D. 9)

2, 19 – 6 – 1 = …… (A.13, B. 12, C. 11, D. 14)

3, 19 – 7 = ……. (A.12, B. 2, C. 13, D. 11)

4, 13 + 4 – 6 = …… (A.15, B. 10, C. 11, D. 12)

5, 12 + 3 – 4 13+ 418 – 4 – 13 + 215 + 4 – 818 – 55 + 319 – 819 – 5 – 212 – 2 + 717 – 7 + 910 – 9 + 510 – 315 – 517 + 26 – 3 + 519 – 6 + 316 + 3 – 78 – 4 + 11 + 2 + 35 + 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào địa điểm ……

1, 11 + 3 = ……

2, 10 + 7 = ……

3, 16 + 2 = …….

4, 10 + 3 = ……

5, 11 + 6 = ……

6, 16 – 4 = ……

7,18 – 2 = ……

8, 19 – 3 = ……

9, 17 – 3 = ……

10, 18 – 3 – ….. = 11

Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 9

Bài 1:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

1 + 2 + 470 – 40 – 1018 – 215 – 5 – 1010 – 8 + 2
60 – 30 – 2015 + 4 – 218 – 8 – 210 + 8 – 45 + 4 – 3
20 + 30 + 2016 – 6 + 210 + 70 – 5010 + 8 – 717 – 6 + 8
50 – 10 + 4030 + 50 + 1019 – 5 + 113 – 3 – 770 – 40 + 30

Bài 2: Điền số phù hợp vào nơi ……

1, Linh bao gồm 17 trái nhẵn cất cánh,Linch đến Hà với Ngọc từng chúng ta 3 quả.Vậy Linc còn lại …… quả láng bay?

2,Trong vườn cửa cây ăn quả công ty chưng Hồng trước đây bao gồm tất cả 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi bác tLong thêm 2 chục cây vải nữa.Vậy bây chừ số cây vải trong vườn cửa nhà chưng Hồng bao gồm tất cả ….. cây.

3,Mẹ Lan cài 3 chục quả trứng con kê với 2 chục quả trứng vịt.Vậy bà mẹ Lan sở hữu tất cả số trứng là …… trái.

4,Hoa gồm 19 con tem,Hoa cho mình Mai 4 con tem,cho mình Linch 3 bé tem.Hỏi Hoa còn bao nhiêu con tem? ……

5, …… – 5 + 2 = 19 – 6

6, 30 – trăng tròn + …… = 90

7, 18 – 6 + ……. = 15

8, 90 – 60 + ….. = 20 + 60

9, Lan bao gồm 6 bức ảnh ,bao gồm 3 nhiều loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi bức tranh vẽ một color.Biết số tranh ảnh blue color là các nhất.Em hãy cho biết thêm Lan gồm từng nào tranh ảnh vẽ màu sắc xanh?

10, Hiện nay tuổi của nhì anh em cùng lại là 14 tuổi.Hỏi 2 năm nữa tuổi 2 đồng đội cộng lại là từng nào.

Bài 3:Đi search kho báu

Tính

1, 50 + 40 – 10 = ………

2, 70 – 40 + 30 = ………

Điền số vào địa điểm …..

3, 17 – …… = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 – ……

5, 80 – ……. + 5 = 18 – 7 + 4

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 10

Bài 1: Cóc quà tài ba Điền số phù hợp vào khu vực ……

1, 30 + 60 – ….. = 40 + đôi mươi – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1 …… – 5 + 3>6 + 4 +6 (A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

30 -đôi mươi + 35 + 3 – 66 – 4 + 520 – 10 + 980 – 60 + 30
10 + 9 – 118 – 3trăng tròn + 50 – 1013 – 3 – 1014 – 4 – 1
6 + 4 + 720 + 40 + 2017 – 7 – 680 – đôi mươi – 406 + 4 + 60
50 + đôi mươi – 6019 – 4 – 34 + 5 – 350 + 30 + 1070 – 60 + 1

Bài 3: Điền số phù hợp vào vị trí ……

1, Số lớn số 1 có 2 chữ số mà lại 2 số kia cùng lại bởi 10 là số?……

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ……..

3,Số …… là số liền trước số79.

4, Số 46 là số tức tốc sau số…..

5, Quân có 30 mẫu bánh ,Quân đến Hoàng đôi mươi cái bánh .Mẹ mang lại Quân thêm 7 cái

bánh.Vậy Quân còn sót lại …… dòng bánh.

6,90 – 20 – 30 = …… + 60 – 40

7, Sau Khi An cho Bình 5 viên bi.Bình mang đến Cường 3 viên bi rồi Cường lại cho An

2 viên bi thì mỗi chúng ta đều phải có 15 viên bi. Hỏi lúc đầu An có từng nào viên bi? ……

8, 15 + 2 – ….. = 18 – 6 + 2

9, Hiện giờ tuổi của nhị bạn bè cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 bằng hữu cộng lại là bao nhiêu? ……

10, Cho 3 số khác biệt,các số này đều là số chẵn chục có 2 chữ số với mang 3 số kia cộng lại thì bởi 70.Tìm số lớn số 1 vào 3 số đó.

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 11

Bài 1: Vượt chướng ngại đồ.

1,Hãy cho thấy bao gồm tất cả bao nhiêu số gồm 2 chữ số mà lại 2 chữ số của từng số đó giống nhau?…….. .

2,Số lớn nhất bao gồm 2 chữ số mà 2 chữ số của số đó cộng lại bởi 9?……

3,Hỏi với 4 chữ hàng đầu,3,5,7 em viết được bao nhiêu số có 2 chữ số nhỏ rộng 52?……

4,Hãy cho thấy thêm bao gồm tất cả từng nào số gồm 2 chữ số không giống nhau mà 2 chữ số của mỗi số đó cùng với nhau bằng 6?……..

5,Hỏi với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được từng nào số bao gồm 2 chữ số không giống nhau?…….

Bài 2:Tìm cặp bằng nhau

29 – 2456 – 45 + 270 – 30 – 3021 + 75 – 13
79 – 6332 + 4211 + 213 – 3
86 – 1270 – đôi mươi + 696 – 35 + 2269 – 61
37 + 42 – 2388 – 7118 + 1 – 1419 – 6 + 3
35 – 24 + 630 – 20 -107 + 3 – 1016 – 6 – 2

Bài 3: Điền số thích hợp vào vị trí ……

1, Số tất cả 2 chữ số bé bỏng tốt nhất nhưng 2 chữ số của số đó trừ lẫn nhau bởi 0 ?……

2, Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số nhỏ dại rộng 68?…….. .

3, Tìm số gồm 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của số kia cùng lại thì bằng 6 còn 2 số kia trừ lẫn nhau thì bằng 0?…..

4, Hãy cho biết thêm bao gồm toàn bộ bao nhiêu số có 2 chữ số to hơn 65?……..

5, Hãy cho thấy thêm tất cả tất cả từng nào số có 2 chữ số nhưng mà những số kia đều có chữ số 7?….

6, ……. + 4 – 6 , Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 12

Bài 1:Đi tìm kho báu

1,An tất cả 65 bé tem.An cho Hòa và Bình mỗi bạn 10 nhỏ tem.Hỏi An còn sót lại bao nhiêu con tem?………

2, 55 – …… + 14 = 48.

3, Hãy cho biết bao gồm bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau nhỏ dại rộng 35?…….

4, Bình hỏi Minch trong năm này chị từng nào tuổi?Minh đáp tuổi bản thân nhiều hơn thế 15 tuổi tuy nhiên ít hơn 17 tuổi .Mình kém nhẹm chị mình 3 tuổi.Hỏi chị của người sử dụng Minc trong năm này từng nào tuổi.?…….

5,Hãy cho biết thêm bao gồm bao nhiêu số tất cả 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số kia hơn nhau 1 đơn vị?…….

Bài 2:Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần:

42 + 47 – 1050 – trăng tròn – 2043 + 14 – 3262 – 51 + 2270 – 40 + 20
57 – 7 – 5016 – 6 – 348 – 3139 – 2051 + 23
37 + 60 – 3128 – 246 + 4 – 790 – 50 + 4097 – 34
99 – 1133 + 44 + 2226 + 1365 + 12 – 3586 – 71

Bài 3: Cóc rubi tài tía Điền số phù hợp vào nơi ……

1,Một mảnh vải lâu năm 84 m,Lan giảm loại bỏ đi 23 m.Hỏi mảnh vải còn sót lại lâu năm từng nào cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số phù hợp điền vào khu vực …. là: 47 + 31 – 36 = …….. (A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính có hiệu quả bởi 78 trong các phnghiền tính sau đây.

(A.33+44, B. 89 – 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, Năm nay tuổi của 2 bạn bè cùng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 năm ngoái tuổi của 2 bạn bè cùng lại là từng nào tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn số 1 gồm 2 chữ số nhưng mà 2 chữ số của số kia to hơn nhau 2 1-1 vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình ít hơn Hòa 4 tuổi,Nga hơn Bình 3 tuổi.Hỏi chúng ta Nga bao nhiêu tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho biết thêm trường đoản cú 15 mang đến 19 gồm từng nào số gồm 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho thấy có từng nào số to hơn 25 với nhỏ tuổi hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)

9,Tất cả các số bao gồm 2 chữ số khác biệt viết được từ những chữ số 0,1,3 cùng lại cùng nhau được tác dụng là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

10,Trong hình mặt có …… tam giác? A

(A.8, B. 7, C. 6, D. 4)

C D E B

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 13

Bài 1: Sắp xếp những quý hiếm theo trang bị từ bỏ tăng đột biến.

*

Bài 2: Hãy điền số phù hợp vào khu vực chnóng.

Câu 2.1: 7 – 6 + ………. + 0 = 3 + 6 – 2

Câu 2.2: 10 – ………. – 1 + 2 = 4 – 2 + 3 + 3

Câu 2.3: 2 + 7 – 1 + 2 = 4 + …….. + 3 + 2

Câu 2.4: 9 – 1 – 2 = 9 – ……… + 4

Câu 2.5: 10 – ……. + 2 = 3 – 0 + 6

Câu 2.6: Lúc lấy một trong những trừ đi số ngay tức thì trước của số đó thì được kết quả bằng bao nhiêu?

Câu 2.7: 8 – ………. + 3 = 5 + 3 + 0 + 2

Câu 2.8: 10 – 1- 6 > 9 – ………. > 9 – 0 – 8

Câu 2.9: 10 – 7 + 2 – 1 + 2 = 9 – ………. + 1 + 2 – 1

Câu 2.10: 9 – 1 – 2 1 + ……… > 5 – 3 + 2

Câu 3.2: Số lớn hơn 8 nhưng nhỏ tuổi hơn 10 là số nào?

Câu 3.3: Điền lốt >, Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1:

*

Hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu điểm?

Câu 1.2:

*

Hình vẽ sau đây có từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.3:

*

Hình vẽ tiếp sau đây gồm từng nào đoạn thẳng?

Câu 1.4: Từ 1 cho 11 có từng nào khoảng chừng cách?

Câu 1.5:

*

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Câu 1.6: Số mười một được viết là: …………

Câu 1.7: Điền vết (>, , ; Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 15

Bài 1: Cóc xoàn tài ba

Câu 1.1: Chọn câu trả lời đúng trong những giải đáp sau: 10 + 7 – …….. = 15

a. 3 b. 4 c. 2 d. 1

Câu 1.2: Chọn lời giải đúng trong những câu trả lời sau: 13 + …… – 3 = 15

a. 8 b. 6 c. 3 d. 5

Câu 1.3: Chọn câu trả lời đúng trong những lời giải sau: 11 + ….. + 4 = 19

a. 2 b. 5 c. 4 d. 3

Câu 1.4: Chọn giải đáp đúng trong những câu trả lời sau: 10 – 9 + 18 – ……. = 10

a. 8 b. 9 c. 10 d. 7

Câu 1.5: Chọn giải đáp đúng trong các lời giải sau: 19 – 4 + 2 > …… – 2 + 10 > 12 + 3

a. 5 + 4 b. 3 + 4 c. 8 d. 8 + 1

Câu 1.6: Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: 15 – 2 + …… = 13 + 6 – 1

a. 1 + 6 b. 3 + 1 c. 8 – 6 d. 5

Câu 1.7: Chọn lời giải đúng trong các đáp án sau: 12 + 7 – 3 Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 16

Bài 1: Sắp xếp các cực hiếm theo trang bị tự tăng dần

*

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm nhé!

Câu 2.1: …centimet + 30centimet = 10cm + 20cm + 10cm

Câu 1.2: Cho những số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé nhỏ tuyệt nhất trong các số đang cho là số nào?

Câu 2.3: Số phù hợp điền vào chỗ chấm là ……………

*

Câu 2.4: An có 50 viên bi. An cho Tùng 40 viên. Hỏi An còn bao nhiêu viên bi?

Câu 2.5: Tìm một số trong những tròn chục, biết Lúc cùng số kia với 30 thì được tác dụng bé dại rộng 70 nhưng lại lớn hơn tác dụng của phép cùng 30 với đôi mươi.

Câu 2.6: Tìm một số trong những, biết số đó cùng với 10 rồi trừ đi trăng tròn, rồi lại cùng với 60 thì bởi 90.

Câu 2.7: An tất cả 40 quyển vsinh sống. Bình tất cả 20 quyển vsinh hoạt. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ bao gồm bao nhiêu quyển vở?

Câu 2.8: Từ đôi mươi đến 60 tất cả bao nhiêu số tròn chục?

Câu 2.9: Ngăn uống trên có 60 cuốn sách, ngăn bên dưới gồm 40 cuốn sách. Hỏi đề nghị gửi từng nào cuốn sách từ bỏ ngăn trên xuống ngăn bên dưới để nhì ngnạp năng lượng bao gồm số cuốn sách bằng nhau?

Câu 2.10: Số ngay tắp lự trước của số lớn số 1 bao gồm một chữ số cộng cùng với số nhỏ nhắn tốt nhất gồm nhì chữ số bởi bao nhiêu?

Bài 3: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục ngay thức thì sau của số 30 cùng với 40 bởi bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cùng với 30 thì bằng 70?

Câu 3.3: Lớp 1A gồm 40 học sinh, lớp 1B gồm 30 học sinh, lớp 1C có 20 học viên. Hỏi cả bố lớp gồm toàn bộ từng nào học tập sinh?

Câu 3.4: Số làm sao cùng với đôi mươi rồi cùng với 30 thì bởi 90?

Câu 3.5: Tuấn suy nghĩ ra một vài, biết rằng số kia cùng với 2 rồi trừ đi 3 thì bởi 14. Hỏi Tuấn suy nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán lớp 1: Vòng 17

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 80cm – 60cm + 60cm = 50centimet + …….centimet.

Câu 1.2: Điền số tương thích vào địa điểm chấm: 70centimet – 50centimet + 20centimet = 30centimet + …….cm.

Câu 1.3: Điền vệt >, 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: Cho các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được toàn bộ bao nhiêu số tròn chục ko lớn hơn 80?

Câu 3.8: Có bao nhiêu số gồm nhị chữ số mà mỗi số đều phải sở hữu chữ số 0?

Câu 3.9: Lúc này, con 5 tuổi, mẹ hơn nhỏ 30 tuổi, cha hơn mẹ 10 tuổi. Hỏi ba hơn con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một vài, hiểu được số kia cùng cùng với 40 rồi trừ đi 20, rồi cộng thêm 50 thì bởi 80. Hỏi Thơm nghĩ ra số nào?

Đề thi Violympic toán thù lớp 1: Vòng 18

Bài 1: Vượt chướng ngại vật vật

Câu 1.1: Số bé xíu độc nhất vô nhị trong số số: 45; 37; 73; 51; 27; 72; 34; 56; 65; 39 là số nào?

Câu 1.2: Lan tất cả 19 quyển vlàm việc. Lan mang lại Hoa với Bình mỗi các bạn 4 quyển vở. Vậy Lan còn lại …… quyển vở.

Câu 1.3: Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 18 – 2 + 3 = 19 – 7 + …..

Câu 1.4: Em hãy cho biết thêm gồm tất cả bao nhiêu số có nhị chữ số nhưng mà nhì chữ số của mỗi số đó đều giống như nhau.

Câu 1.5: Có tất cả bao nhiêu số bao gồm nhì chữ số nhưng hai chữ số của từng số kia cộng lại với nhau thì bởi 8?

Bài 2: Cóc rubi tài ba

Câu 2.1: Trong các số: 8; 9; 11; 14; 18; 23; 29; 36; 44. Có ….. số có nhị chữ số.

a. 8 b. 9 c. 7 d. 11

Câu 2.2: 12 + 7 – 4 = 6 + 4 + …. Số thích hợp điền vào chỗ chnóng là:

a. 7 b. 5 c. 6 d. 4

Câu 2.3: Tính: 30cm – 20cm + 8centimet = ……

a. 10centimet b. 18centimet c. 18 d. 10

Câu 2.4: 80 – 30 + 10 = …. Số tương thích điền vào nơi chấm là:

a. 60 b. 40 c. 50 d. 30

Câu 2.5: 18 – 3 + 4 = 16 – 5 + ……. Số tương thích điền vào chỗ chấm là:

a. 9 b. 7 c. 8 d. 6

Câu 2.6: Lớp 1A bao gồm đôi mươi học sinh nam cùng 10 học viên nàng. Lớp 1B gồm 10 học viên phái mạnh với trăng tròn học viên nữ giới. bởi thế, cả hai lớp gồm số học sinh là ……. học sinh.

a. 80 b. 70 c. 60 d. 50

Câu 2.7: Có từng nào số lớn hơn 12 và nhỏ tuổi hơn 19?

a. 12 b. 8 c. 6 d. 17

Câu 2.8: Cho: 5…> 58. Chữ số tương thích điền vào nơi chấm:

a. 8 b. 61 c. 9 d. 60

Câu 2.9: Từ 9 cho 19 có …… chữ hàng đầu.

a. 10 b. 12 c. 9 d. 11

Câu 2.10: Cho các chữ số: 2; 3; 8. Hỏi lập được tất cả từng nào số có nhị chữ số trường đoản cú những chữ số đang mang lại.

a. 6b. 7 c. 8 d. 9

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào khu vực …. nhé!

Câu 3.1: Cho các số: 13; 67; 35; 18; 12; 45; 87; 81; 11; 54; 78; 89. Tìm số nhỏ độc nhất trong các số đang cho.

Câu 3.2: Tìm một số trong những, biết số đó cùng cùng với 6 rồi trừ đi 5 thì bằng 12.

Câu 3.3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 16 + 3 – 7 4 + 6 + ……. > 15 – 3 + 2

Câu 3.6: Cho những chữ số:1; 7; 8. Viết số bé độc nhất vô nhị bao gồm nhì chữ số từ những số sẽ đến.

Câu 3.7: Cho các chữ số: 5; 4; 8; 1; 7; 3; 9; 2; 6. Hãy viết số bé dại tuyệt nhất bao gồm hai chữ số khác nhau được tạo nên bởi những chữ số sẽ cho.

Câu 3.8: Có bao nhiêu số bao gồm nhì chữ số nhưng mà mỗi số đều phải có chữ số 0?

Hãy điền vết >; Đề thi Violympic tân oán lớp 1: Vòng 19

Bài 1: Đi tra cứu kho báu

Câu 1.1: Điền số tương thích vào nơi chấm: 18 – 6 + … = 15 + 4 – 2

Câu 1.2: Cho những số: 67; 76; 34; 11; 12; 28. Số nhỏ nhắn nhất trong những số đang chỉ ra rằng số nào?

Câu 1.3: Tìm số bé nhỏ nhất có hai chữ số, biết nhị chữ số của số đó trừ cho nhau bằng 1.

Câu 1.4: Tìm số bé bỏng nhất có hai chữ số, biết hai chữ số của số đó trừ cho nhau thì bằng 5.

Câu 1.5: Hãy mang đến biêt có tất cả từng nào số bao gồm hai chữ số, biết hai chữ số của số kia cộng lại với nhau thì bởi 9.

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào khu vực …. nhé!

Câu 2.1: Tuấn làm được đôi mươi bài bác toán thù, Nhung làm cho được 10 bài xích toán thù, Hạnh làm cho được 10 bài xích toán thù. Hỏi cả tía các bạn làm được bao nhiêu bài bác toán?

Câu 2.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 8 + ….. = 15 + 3 – 2

Câu 2.3: Điền số phù hợp vào vị trí chấm: 1 + 14 + 3 > 10 + ……. > 10 + 6 + 0

Câu 2.4: Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 14 + 3 – 6 = ……. – 7

Câu 2.5: Điền số tương thích vào nơi chấm: 2 + 14 + 2 68. Chữ số phù hợp điền vào khu vực chấm là:

a. 9 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 3.8: Có bao nhiêu số bao gồm hai chữ số lớn hơn 12 với nhỏ dại rộng 18?

a. 7 b. 6 c. 5 d. 4

Câu 3.9: Từ 6 mang lại 16 có ……. chữ số.

Xem thêm: Cách Xem Pass Wifi Trên Điện Thoại Android, Cách Xem Mật Khẩu Wifi Đã Lưu Trên Android

a. 21 b. 18 c. 10 d. 25

Câu 3.10: Nam tất cả 19 viên bi. Nam mang đến Thành cùng Long mỗi chúng ta 4 viên bi. vì thế từ bây giờ Nam có ….. viên bi.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>