Địa Chỉ Văn Phòng Thanh Tra Chính Phủ

*

Nâng cao unique sinc hoạt đưa ra bộ chu trình nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác thành lập Đảng sinh hoạt Chi bộ Tkhô cứng tra xử lý Khiếu nài Tố cáo 3 nằm trong Đảng cỗ Tkhô cứng Tra tỉnh


Thực hiện nay Thông báo của Ban Thường vụ Đảng ủy Kăn năn Cơ quan liêu và Doanh nghiệp về cắt cử chỉ huy, nhân viên các Ban tạo Đảng của Đảng ủy...

Bạn đang xem: Địa chỉ văn phòng thanh tra chính phủ


Đồng chí Trương Nho Tự được điều động chỉ định giữ lại công tác Phó Chánh Thanh hao tra tỉnh

*


Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Dũng giữ lại chức Phó Bí thỏng reviews thai Chủ tịch UBND thị xã Quan Hóa

*

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chánh Thanh hao tra thức giấc Tkhô hanh Hóa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn và chỉ định tmê say gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ lại chức vụ...


Tmê man gia Cuộc thi “Tìm đọc lao lý về chống, phòng tđam mê nhũng”

*

Để thực hiện thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, kháng tđam mê nhũng giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng tá...


Bà Hạ được đền bù 400mét vuông đất ngơi nghỉ, 1.250mét vuông khu đất trồng cây lâu năm như khu đất ở


Chủ tịch UBND tỉnh giấc Tkhô cứng Hóa vừa cam kết quyết định xử lý năng khiếu nại so với gia đình bà Lê Thị Hạ, làng mạc Hợp Nhất, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, được...


*

Thực hiện tại Thông báo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan liêu với Doanh nghiệp về phân công chỉ đạo, nhân viên những Ban xây dừng Đảng của Đảng ủy Khối dự sinch hoạt chi bộ với cấp ủy các đại lý nhằm mục đích vắt...

Xem thêm: Cách Khôi Phục Danh Bạ Trên Gmail, đIệN ThoạI Android MớI NhấTChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký kết quyết định giải quyết khiếu nài so với gia đình bà Lê Thị Hạ, làng mạc Hợp Nhất, làng Prúc Lâm, thị buôn bản Nghi Sơn, được bồi thường 3.961,7mét vuông, trong những số ấy 400m2 là khu đất sinh hoạt,...


*

*

*


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>