Điểm chuẩn đại học hoa sen 2016

Dự loài kiến điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen năm năm nhâm thìn. Xu hướng với so với sự tăng, giảm điểm chuẩn chỉnh qua các năm.

*

Quý Khách đã từ bỏ hỏi lần khần năm nay ĐH Hoa Sen lấy bao nhiêu điểm? Điểm tất cả Chắn chắn rẻ rộng thời gian trước không? Mình bao gồm vào được không? Những công bố sau đây đã phần nào giúp đỡ bạn đỡ lo ngại.

Dự báo điểm chuẩn trường Đại Học Hoa Sen 2016

Marketing

D340115

Marketing

2012

2013

2014

2015

14

14

14

17

Phân tích điểm chuẩn chỉnh qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Giảm 0%

Tăng 21,4%

Dự đoán thù điểm chuẩn sẽ không còn cụ đổi

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng đột biến từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đân oán điểm chuẩn năm 2016 là 17 điểm

Kinh donước anh tế

D340120

Kinch donước anh tế

2012

2013

2014

2015

13

15

14

18

Phân tích trữ chuẩn chỉnh qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 15,4%

Giảm 6,7%

Tăng 28,6%

Dự đoán thù điểm chuẩn chỉnh đang tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn tăng mạnh từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán thù điểm chuẩn năm năm 2016 là 18 – 18,5 điểm

Kế Toán

D340301

Kế Toán

2012

2013

2014

2015

13

13

13

15

Phân tích trữ chuẩn chỉnh qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Tăng 15,4%

Dự đoán điểm chuẩn sẽ không còn tăng

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng đột biến từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán thù điểm chuẩn năm năm 2016 là 15 điểm

Quản trị khách hàng sạn

D340107

Quản trị khách hàng sạn

2012

2013

2014

2015

15

15

14

17

Phân tích lũy chuẩn qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 0%

Giảm 6,7%

Tăng 21,4%

Dự đân oán điểm chuẩn chỉnh vẫn giảm

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng mạnh từ thời điểm năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn chỉnh năm năm nhâm thìn là 16 – 16,5 điểm

Công nghệ thông tin

D480201

Công nghệ thông tin

2012

2013

2014

2015

13

13

13

15

Phân tích điểm chuẩn qua các năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

năm ngoái -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Tăng 15,4%

Dự đân oán điểm chuẩn chỉnh sẽ tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn tăng nhiều từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn năm năm nhâm thìn là 15 – 16 điểm

Thiết kế thiết bị họa

D210403

Thiết kế đồ dùng họa

2012

2013

2014

2015

18

18

18

15

Phân tích điểm chuẩn qua những năm

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 -2016

Tăng 0%

Tăng 0%

Giảm 16,7%

Dự đoán thù điểm chuẩn chỉnh đang tăng nhẹ

Điểm chuẩn

dự kiến

Điểm chuẩn chỉnh tăng đột biến từ năm 2012 - 2015

Dự đoán điểm chuẩn năm năm nhâm thìn là 16 – 17 điểm

*****


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>