Điểm chuẩn trường lục quân 1

Trường sĩ quan liêu Lục quân 1 năm 2021 tuyển chọn 594 tiêu chí Ngành Chỉ huy tmê mệt mưu Lục quân. Điểm sàn xét tuyển ngành Chỉ huy tsi mê mưu khối hận A00; A0một là 18 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh trường Sĩ quan lại Lục quân một năm 2021 đã chào làng ngày 16/9, xem chi tiết bên dưới đây:


Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường lục quân 1

Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học tập Trần Quốc Tuấn năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học tập Trần Quốc Tuấn năm 2021 đúng mực duy nhất ngay sau khoản thời gian ngôi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn bằng lòng Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn năm 2021

Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học tập Trần Quốc Tuấn - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7860201 Chỉ huy tham mê mưu Lục quân A00; A01 24.3 Thí sinh nấc 24.3 điểm xét tiêu chí phụ môn Toán thù ≥ 8.8
Học sinch xem xét, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinc coi mã ngành, tên ngành, khối hận xét tuyển năm 2021 tại trên đây

Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>