DOWNLOAD HIREN BOOT 15.2 TIẾNG VIỆT FULL

Tên tệpHirens.BootCD.15.2.zip
Kích thước tập tin592,5 MB (621283886 byte)
ISO MD57EFC81ADBBD551D56F6021C439C6837C
ZIPhường MD5D342BBD6BF7554ABA24A376E41675DBF

Link Download, Tải Hiren’s BootCD 15.2

Hiren’s BootCD 15.2 bạn dạng Tiếng Anh

Download liên kết Gốc

Hiren’s BootCD 15.2 phiên bản Tiếng Việt

Download liên kết Fshare

Download liên kết Google Drive

Hướng dẫn tạo ra boot usb làm cho Hiren’s Boot cùng usb mua windows

Bước 1: Format USB về chuẩn chỉnh FAT32

Cắm USB vào laptop, nhận con chuột đề xuất > chọn Format

*

Tại phần File system chọn FAT32, Sau đó nhấn nút ít Start

*

Cách 2: Chạy Grub4Dos Installer

Sau lúc format xong cài đặt tệp tin grub4dos :Download free

Tải về giải nén cùng msống file grubinst_gui trong thư mục grub4dos

*

Chọn Disk > lựa chọn USB đề nghị sở hữu boot

Bấm nút ít ô Part Llist các bạn bấm Refresh và chọn Whole disk (MBR)

Sau khi vẫn lựa chọn như hình chúng ta chọn chúng ta bấm nút ít Install một bảng Đen sẽ xuất hiện

*

Bấm Enter bên trên bàn phím máy vi tính là sẽ tạo thành xong tệp tin boot vào usb

Msinh hoạt tlỗi mục grub4dos chxay 2 tệp tin : grldr và thực đơn.lst vào usb

*

Vậy là chúng ta đã xong bước tạo thành boot usb

Cách 3: Giải nén tệp tin Hiren’s BootCD rồi copy vào USB

Sau đó bạn chúng ta bung file tệp tin Hiren Boot vào usb là bạn sẽ có một usb Hiren’s Boot

*

Công thay tinh chỉnh và điều khiển tự xa

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>