Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2016

Đề thi Violympic Tân oán lớp 2 vòng 1một năm học tập năm 2016 - 2017 là đề thi giải Tân oán qua mạng bao gồm câu trả lời kèm theo góp các em học sinh ôn tập cùng củng nỗ lực kỹ năng và kiến thức, nhằm đạt công dụng cao trong các vòng tiếp theo sau của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 2 năm học năm nhâm thìn - 2017. Sau đây mời những em cùng xem thêm.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 2 vòng 11 năm 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11 năm năm nhâm thìn - 2017

Bài 1:

Câu 1: Tính 56 - 38 + 27 = ...

Câu 2: Tổng của 25 cùng số tức khắc sau nó là ...

Câu 3: Cho 3dm 6centimet = ...cm. Số phù hợp điền vào địa điểm chấm là ...

Câu 4: Tính 25 + 75 - 5 = ...

Câu 5: Cho 4dm + 32cm - 28 centimet = ...centimet. Số phù hợp điền vào vị trí chấm là...

Câu 6: Tìm số tròn chục ngay tắp lự sau của a, biết 75 - a = 18 + 29. Số tròn chục lập tức sau của a là ...


Câu 7: Tìm một số trong những thế nào cho số đó cùng với 9 thì được hiệu quả là 68. Số đề nghị tìm kiếm là ...

Câu 8: Tìm số tròn chục liền trước của a, biết a - 36 = 100 - 63. Số tròn chục tức khắc trước của a là ...

Câu 9: Tìm số có 2 chữ số mà tổng của 2 chữ số bởi hiệu 2 chữ số của nó với bằng 5. Số yêu cầu search là ...

Câu 10: Tâm có 1 quyển album, mỗi trang trong album để được 15 bức ảnh. Tâm đang đầy ảnh vào 2 trang. Vậy Tâm tất cả tất cả ... tấm hình.

Bài 2: Đi search kho báu

Câu 1: Cho 100kg - 82kilogam ... 100kilogam - 65kg. Dấu tương thích điền vào địa điểm ... là

A. +B. >C. D. =

Câu 2: Giá trị y thỏa mãn: y - 7 = 78 là

A. 85B. 75C. 65D. 53

Câu 3: Cho a + 18 = 26; 27 - b = 9. So sánh a với b

A. a = bB. b = a + 5C. a D. a > b

Câu 4: Trong những phnghiền tính dưới đây, phép tính như thế nào tất cả hiệu quả là số lẻ?

A. 30 - 24B. 6 + 36C. 45 - 28D. 11 - 5

Câu 5: Cho a - 39 = 49; 2 + b = 81. Vậy a - b = ...

Câu 6: Trong một phxay tính trừ bao gồm số trừ bởi hiệu cùng thông qua số nhỏ xíu tuyệt nhất gồm 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số của nó bởi 13. Vậy số bị trừ là ...


Bài 3: Mười nhị bé giáp

Câu 1: Giá trị của y thỏa mãn y - 6 - 7 = 8 là: ...

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 8: Tính Chất 3 Đường Trung Trực Của Tam Giác

Câu 2: Cho 5 dm = 5cm + ...centimet. Số cần điền vào địa điểm chnóng là ...

Câu 3: Cho 8dm ... 8centimet + 73 cm. Dấu (>; Đáp án với trả lời giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 11

Bài 1:

Câu 1: 45

Câu 2: 51

Câu 3: 36

Câu 4: 95

Câu 5: 44

Câu 6: 30

Câu 7: 59

Câu 8: 70

Câu 9: 50

Câu 10: 30

Bài 2: Đi kiếm tìm kho báu

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: C


Câu 4: C

Câu 5: 167

Câu 6: 98

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 21 Câu 6: 45

Câu 2:45 Câu 7: 8

Câu 3: Chia sẻ bởi:

*
Tuyết Mai
ehefs.orgLink ehefs.org bao gồm thức:

Đề thi Violympic Toán thù lớp 2 vòng 11 năm năm nhâm thìn - 2017 ehefs.org Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>