Hàm Xác Định Thứ Trong Tuần

Hàm WEEKDAY trả về sản phẩm công nghệ vào tuần của một ngày ví dụ. Cú pháp = WEEKDAY(serial_number,)…

Bài viết sẽ giúp đỡ chúng ta có tác dụng quen thuộc với một trong những hàm thịnh hành liên quan mang lại tháng ngày vào Excel.

Bạn đang xem: Hàm xác định thứ trong tuần

ĐỊNH NGHĨA HÀM WEEKDAY

Trả về lắp thêm vào tuần của một ngày rõ ràng.

CÚ PHÁP HÀM

= WEEKDAY(serial_number,)

Trong đó:

Serial_number: Giá trị ngày ước ao xác định sản phẩm, đây là tsay mê số bắt buộc.Return_type: Giá trị xác minh kiểu trả về, là ttê mê số tùy chọn.

LƯU Ý SỬ DỤNG

Excel lưu trữ ngày tháng sinh hoạt dạng số sê ri liên tiếp nhằm tiện lợi mang lại quá trình tính toán thù.Nếu Serial_Number nằm xung quanh phạm vi cơ bạn dạng -> hàm trả về quý giá lỗi #VALUE!Nếu Return_Type nằm không tính phạm vi những quý hiếm sẽ xác minh ở trên -> hàm trả về cực hiếm lỗi #NUM!

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Cùng thực hiện một trong những ví dụ sau để biết phương pháp sử dụng hàm các bạn nhé.

Kiểu hiển thị mang định là công ty nhật tương xứng với số 1. Trong ví dụ trên, hàm trả về số 5, khớp ứng cùng với thiết bị Năm.

*

Hàm TEXT cũng rất có thể làm trách nhiệm tương tự:

Cú pháp: =TEXT(giá bán trị; ”mã định dạng”). Hàm TEXT khiến cho bạn đổi khác bí quyết hiển thị định hình số thành một định dạng khác bởi vì bạn chọn. Trong trường đúng theo bên trên là định dạng thứ trong tuần, có mã dddd.

*

Quý khách hàng có thể biến đổi trực tiếp định hình hiển thị trong hộp thoại Format Cells:

*

Hàm NETWORKDAYS

Hàm NETWORKDAYS trả số ngày thao tác giữa nhị mốc thời gian.

=NETWORKDAYS(start_date, end_date, )

*

Bạn có thể cung ứng những ngày nghỉ ngơi dịp lễ mang lại hàm NETWORKDAYS:

*

*

Hàm WORKDAY

Hàm WORKDAY là hàm gần như ngược lại NETWORKDAYS. Hãy thuộc lưu ý ví dụ dưới đây:

*

=WORKDAY(ngày bắt đầu; số ngày; ).

Xem thêm: Meena Thảo My Sinh Khoe Dáng Quyến Rũ, Gợi Cảm, Meena Thảo My

Chụ ý: Hàm WORKDAY trả công dụng là số sản phẩm từ của ngày. Quý khách hàng yêu cầu đưa thành định dạng ngày vào vỏ hộp thoại Format Cells để hiển thị ngày rõ ràng.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>