Liên Kết Instagram Với Facebook Trên Máy Tính

Để sản xuất share công bố câu chữ, hình hình họa cho nhau thân Instagram cùng Facebook người tiêu dùng cần phải liên kết hai tài khoản cùng nhau, bài toán link này sẽ giúp bạn thuận tiện đồng điệu 2 tài khoản. Cùng ehefs.org Hướng dẫn phương pháp links thông tin tài khoản Instagram với Facebook vào bài viết sau đây nhé!

*
*
*
*
*
*
Hướng dẫn bí quyết links thông tin tài khoản Instagram với Facebook

Lưu ý: Bạn rất có thể thực liên link tài khoản Instagram tương tự như cùng với những social khác: Twitter, Ameba….

Với Hướng dẫn biện pháp link tài khoản Instagram cùng với Facebook bên trên, để giúp chúng ta tiến hành liên kết thân Instagram với Facebook một phương pháp dễ dàng độc nhất vô nhị. Chúc chúng ta thực hiên thành công!

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>