MẠCH GIẢI MÃ DECODE

Mạch giải mã tốt decoder là 1 mạch tổng hợp gồm ‘n’ mẫu đầu vào và buổi tối đa 2n mẫu đầu ra output. Một trong các cổng output này vẫn chuyển động ở tại mức cao dựa trên sự phối hợp của những đầu vào hiện tại gồm, lúc mạch giải thuật được nhảy. Điều đó Tức là mạch giải mã phạt hiện nay một mã cụ thể. Đầu ra của mạch giải mã là các số hạng tối tphát âm của cái thay đổi đầu vào ‘n’, Khi nó được kích hoạt.

Bạn đang xem: Mạch giải mã decode

 

Mạch giải thuật 2 sang trọng 4

Cho mạch giải mã 2 thanh lịch 4 bao gồm hai nguồn vào A1 & A0 và tư Áp sạc ra Y3, Y2, Y1 & Y0. Sơ thiết bị kăn năn của mạch lời giải 2 quý phái 4 được biểu lộ vào hình sau.

 

*

Một trong bốn cổng đầu ra này đã là ‘1’ cho mỗi tổ hợp đầu vào Khi nhảy, E là ‘1’. Bảng chân trị của mạch giải thuật 2 sang trọng 4 như dưới.

 

*

Từ bảng chân trị, bạn cũng có thể viết các hàm Boolean cho mỗi Áp sạc ra nhỏng sau:

 

Y3 = E.A1.A0

Y2 = E.A1.A0 ′

Y1 = E.A1′.A0

Y0 = E.A1′.A0 ′

 

Mỗi đầu ra output tất cả một trong những hạng tích (product term). Vì vậy, tất cả tổng cộng tư số hạng tích. Chúng tôi có thể tiến hành tư số hạng tích này bằng cách áp dụng tư cổng AND có cha nguồn vào mỗi đầu vào & hai inverter. Sơ thiết bị mạch giải mã 2 quý phái 4 nlỗi vào hình sau.

 

*

Do đó, những Áp sạc ra của mạch giải thuật 2 quý phái 4 là số hạng tối tgọi của hai phát triển thành nguồn vào A1 & A0, lúc kích hoạt, E bằng một. Nếu kích hoạt, E bởi 0, thì tất cả những áp ra output của mạch lời giải vẫn bằng không.

 

Tương từ, mạch lời giải 3 lịch sự 8 tạo nên tám số hạng tối tgọi của bố biến đổi nguồn vào A2, A1 & A0 và mạch lời giải 4 quý phái 16 tạo nên mười sáu số hạng về tối tphát âm của bốn biến đổi đầu vào A3, A2, A1 và A0.

 

Triển knhị mạch lời giải bậc cao hơn

Bây giờ đồng hồ, bọn họ hãy xúc tiến nhì mạch lời giải bậc cao sau đây bằng cách áp dụng mạch giải thuật bậc phải chăng hơn.

 

Mạch giải mã 3 sang trọng 8

Mạch giải mã 4 quý phái 16

 

Mạch giải thuật 3 thanh lịch 8


*

Trong phần này, bọn họ hãy tiến hành mạch giải thuật 3 thanh lịch 8 bằng cách thực hiện mạch lời giải 2 sang trọng 4. Chúng ta hiểu được mạch lời giải 2 thanh lịch 4 tất cả hai đầu vào, A1 & A0 và tư cổng đầu ra, Y3 mang lại Y0. Trong lúc, mạch giải thuật 3 sang 8 bao gồm bố nguồn vào A2, A1 & A0 cùng tám Áp sạc ra, Y7 cho Y0.

 

Chúng ta rất có thể kiếm tìm con số mạch lời giải bậc tốt rộng quan trọng để triển khai mạch giải mã bậc cao hơn bằng cách thực hiện phương pháp sau.

 

Số lượng cỗ lời giải bậc tốt rộng quan trọng = m2/m1

Trong đó

mmột là số áp ra output của cục giải mã bậc bên dưới.

 

m2 là số Áp sạc ra của cục lời giải bậc cao hơn.

 

Ở đây, m1 = 4 với m2 = 8. Tgiỏi vắt, hai giá trị này trong cách làm bên trên ta có

m2/m1 = 2

 

Do đó, chúng ta cần 2 mạch giải mã 2 thanh lịch 4 nhằm thực hiện một mạch giải thuật 3 lịch sự 8. Sơ thiết bị khối hận của mạch giải thuật 3 sang trọng 8 áp dụng mạch giải thuật 2 quý phái 4 được thể hiện vào hình sau.

 

*

Các nguồn vào tuy nhiên tuy nhiên A1 & A0 được áp dụng cho từng mạch mang mã 2 lịch sự 4. Phần bổ sung của nguồn vào A2 được liên kết với Enable, E của cục giải mã thấp rộng tự 2 sang 4 nhằm dấn những áp ra output, Y3 cho Y0. Đây là bốn số hạng về tối thiểu tốt hơn. Đầu vào, A2 được kết nối trực tiếp cùng với Enable, E của bộ lời giải trên 2 thanh lịch 4 nhằm thừa nhận các đầu ra, Y7 đến Y4. Đây là tứ số hạng tối thiểu cao hơn.

 

Mạch lời giải 4 lịch sự 16

Trong phần này, bọn họ hãy triển khai mạch giải thuật 4 thanh lịch 16 bằng cách sử dụng mạch giải mã 3 lịch sự 8. Chúng ta biết rằng mạch giải thuật 3 lịch sự 8 tất cả ba đầu vào A2, A1 và A0 và tám áp ra output, Y7 mang đến Y0. Trong Khi, mạch giải mã 4 lịch sự 16 gồm tư nguồn vào A3, A2, A1 & A0 và mười sáu cổng output, Y15 mang lại Y0

 

Chúng ta đã biết bí quyết sau nhằm tìm số mạch lời giải bậc thấp hơn cần thiết sinh hoạt trên.

 

Thay cố kỉnh, m1 = 8 và m2 = 16 vào cách làm ta có

m2/m1 = 2

Do đó, bọn họ bắt buộc 2 mạch giải thuật tự 3 sang 8 để thực hiện 1 mạch giải mã 4 sang 16. Sơ đồ vật khối của mạch lời giải 4 quý phái 16 áp dụng mạch giải thuật 3 lịch sự 8 được mô tả vào hình sau.

Xem thêm: Mô Đun Đàn Hồi Của Các Loại Vật Liệu, # Mô Đun Đàn Hồi Thép, Bê Tông

 

*

Các đầu vào tuy nhiên tuy nhiên A2, A1 & A0 được vận dụng cho từng mạch lời giải từ 3 sang trọng 8. Phần bổ sung cập nhật của nguồn vào, A3 được kết nối cùng với Enable, E của cục giải mã thấp rộng trường đoản cú 3 quý phái 8 để dấn những đầu ra output, Y7 cho Y0. Đây là tám số hạng tối tđọc thấp hơn. Đầu vào, A3 được kết nối thẳng cùng với Enable, E của cục giải thuật 3 sang 8 bên trên để thừa nhận các áp ra output, Y15 đến Y8. Đây là tám số hạng tối tgọi cao hơn nữa.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>