Một sóng hình sin đang truyền trên mọt sợi dây theo chiều dương trục ox

Một sóng hình sin vẫn truyền bên trên một sợi dây, theo hướng dương của trục Ox. Hình vẽ biểu lộ ngoại hình của tua dây ở các thời gian t1 cùng t2 = t1 + 0,3s. Chu kì của sóng là:


Bạn đang xem: Một sóng hình sin đang truyền trên mọt sợi dây theo chiều dương trục ox

*

Phương pháp giải

+ Sử dụng cách thức gọi thứ thị xê dịch sóng

+ Áp dụng công thức tính gia tốc truyền sóng: (v = fracDelta xDelta t)

+ Áp dụng cách làm tính chu kì giao động sóng: (T = fraclambdomain authority v)


Từ vật thị xê dịch sóng ta có: ∆x = 3ô; λ = 8ô

Vận tốc truyền sóng:

(v = fracDelta xDelta t = frac3ô 0,3)

Chu kì dao động sóng:

(T = fraclambdomain authority v = frac8ô frac3ô 0,3 = 0,8 ms)


*
*
*
*
*
*
*
*

Trên một sợi dây khá dài đang xuất hiện sóng ngang hình sin truyền qua theo hướng dương của trục $Ox$. Tại thời điểm $t_0$một quãng của gai dây tất cả ngoại hình nhỏng hình mặt. Hai bộ phận $M$ cùng $O$ xấp xỉ lệch sóng nhau?


*

Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây tương đối dài. Tại thời điểm t, dạng hình của một đoạn dâhệt như hình mẫu vẽ. Các địa chỉ cân bằng của các bộ phận bên trên dây thuộc nằm trong trục Ox. Bước sóng của sóng này bằng:


*

Một sóng ngang hình sin truyền bên trên một gai dây dài. Chu kì của sóng cơ này là 3s. Tại thời gian t, hình trạng một đoạn của gai dây như hình vẽ. Các địa điểm cân bằng của những thành phần dây cùng nằm trong trục Ox. Tốc độ lan truyền của sóng cơ này là:


*

Một sóng truyền theo phương AB. Tại 1 thời điểm như thế nào kia, hình trạng sóng bao gồm dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm M vẫn tăng trưởng địa điểm thăng bằng. lúc kia, điểm N đã đưa động:


*

Một sóng hình sin vẫn truyền trên một sợi dây, theo hướng dương của trục Ox. Hình vẽ biểu thị những thiết kế của tua dây ở các thời gian t1 và t2 = t1 + 0,3s. Chu kì của sóng là:


Một sóng cơ học tập tại thời gian t = 0 tất cả vật dụng thị là đường ngay tức thì nét. Sau thời gian t, nó bao gồm thứ thị là mặt đường đứt đường nét. Cho biết tốc độ truyền sóng là 4m/s, sóng truyền trường đoản cú đề xuất qua trái. Giá trị của t là:


Một sóng ngang hình sin truyền trên một gai dây rất dài. Hình vẽ bên là làm nên của một quãng dây trên 1 thời điểm khẳng định. Trong quy trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa nhị thành phần M với N có mức giá trị gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


Một sóng cơ Viral dọc theo trục Ox với pmùi hương trình có dạng (u = ac mosleft( frac2pi Tt - frac2pi xlambda ight)). Trên hình vẽ đường (1) là hình dáng của sóng sinh hoạt thời điểm t, đường (2) là làm ra của sóng ở thời khắc trước đó (frac112s). Phương trình sóng là:


Cho một gai dây cao su căng ngang. Làm mang lại đầu O của dây giao động theo pmùi hương trực tiếp đứng. Hình vẽ miêu tả ngoại hình sợi dây trên thời khắc (t_1) (mặt đường nét liền) cùng (t_2=t_1+ 0,2s) (mặt đường đường nét đứt). Tại thời khắc (t_3=t_2+ 0,4s) thì độ mập li độ của thành phần M cách đầu dây một quãng (2,4m) (tính theo phương thơm truyền sóng) là (sqrt 3 cm). call δ là tỉ số giữa tốc độ dao động cực lớn của phần tử bên trên dây cùng vận tốc truyền sóng. Giá trị của δ là:


Một sóng hình sin sẽ truyền trên một sợi dây theo hướng dương của trục Ox. Hình vẽ bộc lộ hình dáng của sợi dây trên thời điểm t1 và t2 = t1 + 1s. Tại thời gian t2, vận tốc của điểm M bên trên dây sát quý hiếm làm sao nhất sau đây?


Một nguồn phân phát sóng cơ hình sin đặt tại O, truyền dọc từ gai dây lũ hồi căng ngang khôn xiết nhiều năm OA với bước sóng 48 cm. Tại thời gian t1 và t2 bề ngoài của một quãng dây tương xứng nhỏng mặt đường 1 cùng con đường 2 của hình mẫu vẽ, trục Ox trùng với địa điểm thăng bằng của sợi dây, chiều dương trùng với chiều truyền sóng. Trong đó, M là vấn đề tối đa, uM, uN, uH thứu tự là li độ của những điểm M, N, H. Biết (u_M^2 = u_N^2 + u_H^2) cùng biên độ sóng không thay đổi. Khoảng phương pháp từ P. đến Q bằng:


Trên một tua dây đàn hồi tất cả 3 điểm M, N và P. là trung điểm của đoạn MB. Trên dây tất cả sóng Viral trường đoản cú M mang lại Phường. với chu kì T (T > 0,5s). Hình vẽ bên trình bày hình trạng của gai dây ngơi nghỉ thời điểm t1 (nét liền) và t2 = t1 + 0,5s (nét đứt). M, N và Phường theo thứ tự là những vị trí cân bằng khớp ứng. Lấy (2sqrt 11 = 6,6) và coi biên độ sóng không thay đổi khi truyền rằng. Tại thời gian (t_0 = m t_1 - frac19s) gia tốc xê dịch của phần tử dây tại N là:


Xem thêm: Cách Tải Ảnh Chất Lượng Cao Trên Facebook Cực Kỳ Đơn Giản, Cách Tải Ảnh Lên Facebook Không Giảm Chất Lượng

Sóng ngang gồm tần số f truyền trên một sợi dây bầy hồi siêu dài, với tốc độ $3 cm/s$. Xét hai điểm $M$ với $N$ nằm ở cùng một phương truyền sóng, biện pháp nhau một khoảng $x$. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của $M$ với $N$ thuộc theo thời hạn $t$ nhỏng hình vẽ. Khoảng bí quyết thân nhị thành phần hóa học lỏng tại $M$ cùng $N$ vào thời điểm $t = 2,25 s$ là:


Trên một gai dây khá dài tất cả một sóng ngang, hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại nhì thời điểm t1 và t2 gồm dạng nhỏng hình mặt. Trục Ou màn trình diễn li độ của các thành phần M cùng N sinh hoạt những thời khắc. Biết t2-t1=0,05s, nhỏ tuổi hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực to của 1 phần tử bên trên dây bằng:

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>