Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ-------Số: 3850/TCT-TNCNV/v: Đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018  Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh “Điều 9" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ-------Số: 3850/TCT-TNCNV/v: Đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018  Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh “Điều 9" />

Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh 2018

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan lại Hiệu lực Lược đồ gia dụng Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản LuatVietphái nam và ĐK thực hiện Phần mềm tra cứu vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2018

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ-------

Số: 3850/TCT-TNCNV/v: Đăng ký sút trừ gia chình ảnh fan phú thuộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc---------------

thủ đô hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

 

“Điều 9. Các khoản bớt trừ

...

1. Giảm trừ gia cảnh

...

c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính sút trừ một lần vào một bạn nộp thuế trong thời điểm tính thuế. Trường đúng theo không ít người dân nộp thuế có bình thường bạn phụ thuộc buộc phải nuôi chăm sóc thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký bớt trừ gia chình ảnh vào một trong những bạn nộp thuế.

h.2.1.1) Đăng cam kết bạn phụ thuộc

h.2.1.1.1) Đăng ký kết fan dựa vào lần đầu:

Người nộp thuế tất cả thu nhập cá nhân tự chi phí lương, chi phí công đăng ký fan nhờ vào theo mẫu mã ban hành đương nhiên văn bản giải đáp về cai quản thuế cùng nộp hai (02) phiên bản cho tổ chức triển khai, cá thể trả các khoản thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho những người phụ thuộc.

Tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân giữ giàng một (01) bản đăng ký với nộp một (01) phiên bản đăng ký đến cơ sở thuế thẳng cai quản thuộc thời gian nộp tờ knhị thuế thu nhập cá thể của kỳ khai thuế kia theo nguyên tắc của dụng cụ quản lý thuế.

Riêng so với cá nhân trực tiếp knhị thuế với ban ngành thuế thì cá nhân nộp một (01) bạn dạng đăng ký tín đồ phụ thuộc theo mẫu mã ban hành đương nhiên văn bạn dạng lý giải về thống trị thuế đến cơ quan thuế thẳng thống trị tổ chức triển khai trả thu nhập thuộc thời khắc nộp tờ knhị thuế thu nhập cá thể của kỳ khai thuế đó theo phương pháp của Luật Quản lý thuế.

h.2.1.1.2) Đăng ký kết Khi tất cả biến hóa về bạn phụ thuộc:

Khi bao gồm đổi khác (tăng, giảm) về người nhờ vào, tín đồ nộp thuế tiến hành knhị bổ sung lên tiếng đổi khác của bạn nhờ vào theo chủng loại ban hành đương nhiên văn uống bản trả lời về cai quản thuế cùng nộp mang lại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cá nhân hoặc phòng ban thuế đối với fan nộp thuế thuộc diện knhì thuế thẳng với cơ quan thuế.”

Tổng viên Thuế thông tin nhằm Cục thuế Thành phố HCM được hiểu./.

Xem thêm: Trẻ Sơ Sinh 2 Tháng Tuổi Bị Ho, Trẻ Sơ Sinh Bị Ho Là Bệnh Gì

 

Nơi nhận:- Như trên;- Vụ PC, Cục công nghệ thông tin (TCT);- Website TCT;- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬPhường CÁ NHÂNPHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Duy Minh

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>