QUÁ TRÌNH THỤ PHẤN VÀ THỤ TINH Ở THỰC VẬT

Quan tiếp giáp hình 42.1, hãy biểu hiện quy trình thú phấn và thú tinc sống thực vật dụng bao gồm hoa.

Bạn đang xem: Quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật

Lời giải bỏ ra tiết

- Trúc phấn: Hạt phấn chín rơi bên trên đầu nhụy cùng nảy mầm mọc ra ống phấn.

- Trúc tinh: Khi ống phấn mọc nhiều năm cho tới noãn, các giao tử đực di chuyển trong ống phấn vẫn trở xuống kết hợp với giao tử loại sinh sản thành hòa hợp tử.

Xem thêm: Hà Anh Tuấn Sao Mai Điểm Hẹn Thời Ngọc Anh: Các Tài Năng Chìm Dần Vào Quên Lãng?


*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm chán yêu cầu là gì ?

Sai chính tả Giải khó đọc Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp ehefs.org


Cảm ơn các bạn sẽ áp dụng Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ gia sư phải cải thiện điều gì để các bạn đến bài viết này 5* vậy?

Vui lòng còn lại công bố nhằm ad rất có thể contact cùng với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phnghiền ehefs.org gửi các thông tin mang lại các bạn để nhận được những lời giải tuyệt cũng như tài liệu miễn giá thành.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>