Quạt laptop kêu rè rè

Bác như thế nào chuyên Hartware góp e ca này với ạ