Rất tiếc giao diện người dùng hệ thống đã dừng lại

Mình biến hóa icon pin vs sóng chấm dứt reboot lại thỳ bị "Rất nuối tiếc, Giao diện người tiêu dùng đang giới hạn lại" liên tiếp, những fan ai biết hỗ trợ mình đề xuất có tác dụng ntn ??? Thanks a lot