Smas thông tin điểm học sinh

Chức năng này đến phépngười dùngtổng kết điểm với xếp loại học sinhtheo lớp. Chức năng này áp dụng đến khối THCS vàtrung học phổ thông.

Bạn đang xem: Smas thông tin điểm học sinh

Bước 1: Vào màn hình hiển thị chức năng“Học sinh » Tổng kết điểm »Tổng kết điểm”. Hệ thốnghiển thị màn hình:

Nếu muốn tổng kết theo đợtthì check chọn vào Tổng kết điểm theođợt cùng chọn đợt cần tổng kết.

*

Bước 2: Chọn ban bố lớp,học kỳ, đợt (nếu chọn tổng kếtđiểm theo đợt). Hệ thống hiển thịscreen tổng kết điểm của lớp:

Danh sách học sinc được sắpxếp theo STT đã cập nhật ở chức năngHồ sơ học sinh trong lớp, nếu lớp chưađược sắp xếp theo STT thì sắp xếp danhsách học sinh theo alphabet.

Trong danh sách điểm vẫn hiển thịcác học sinc đã chuyển trường, chuyểnlớp, thôi học. Tuy nhiên, không hiển thịđiểm đối với học sinch đã chuyểntrường, chuyển lớp, thôi học vào họckỳ. Những học sinc đã chuyển trường,chuyển lớp hoặc thôi học đượchiển thị màu sắc đỏ trong danh sách.

Các học sinh thuộc lớp tất cả trạng tháiđã tốt nghiệp: Hiển thị dữ liệuđiểm.

Các cột môn: hiển thị điểmcủa các môn trong học kỳ (nếu tổng kếtđiểm theo học kỳ) hoặc vào đợt(nếu chọn tổng kết điểm theođợt).

+Với môn tính điểm hiển thịđiểm vừa đủ môn tương ứng.

+Với môn nhận xét hiển thị Đhoặc CĐ.

+Với môn học được miễngiảm toàn phần thì sẽ hiển thị là MG.

+Với môn học chưa có điểm trung bìnhmôn thì sẽ hiển thị là CT.

+TBCM: điểm vừa đủ những môn tính điểm.

+Học lực: học lực môn của kỳ(nếu tổng kết điểm theo học kỳ)hoặc của đợt (nếu chọn tổng kếtđiểm theo đợt).

+Xếp hạng: hiển thị xếp hạngcủa học sinc trong lớp

Bước 3: Nhấn nút ít “Tổngkết” hệ thống sẽ thực hiệntínhđiểm TBCM, xét học lực, xếp hạng chohọc sinc.

Lưu ý:

Hệ thống tính điểm TBCM dựa trênđiểm các môn học và hệ số các môn học(được cấu hình trong chức năng Knhị báo mônhọc mang lại lớp).

Nếu vào chức năng “Cấu hìnhhệ thống »Cấu hình chung”, thiết lậpxếp hạng dựa trên hạnh kiểm thì cầnnhập hạnh kiểm trước Khi xếp hạng.

Học sinch được miễn giảm toànphần môn học vào học kỳ thì môn học đó sẽkhông tsi mê gia tính điểm TBCM với xét học lực.

Chỉ xét xếp loại học lực cáchọc sinh đang ở trạng thái Đang học.

Môn bao gồm hệ số môn học là 0 thì không tham giatính điểm TBCM và xét xếp loại học lực.

Chỉ được tổng kếtđiểm Khi học kỳ chưa kết thúc.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi Trình Duyệt Không Vào Được Web Trên Google Chrome

Nếu học sinch tất cả điểm thi lại thìlấy điểm thi lại vắt thế điểm TBMCNcủa môn học để thực hiện tổngkết điểm cùng xét học lực đến học sinch.

Đối với trường học theo môhình VNEN, các lớp VNEN sẽ được loại bỏkhỏi danh sách lớp cùng khỏi file excel

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>