TẢI MOBO MARKET APK MIỄN PHÍ VỀ MÁY ANDROID

Bình thường xuyên bản thân cài đặt vận dụng trường đoản cú android market về bằng cách dùng điện thoại thông minh truy cập trực tiếp vào market rồi thiết đặt hoặc vào app android market bằng laptop rồi singin bằng tài khoản tin nhắn đăng ký trên điện thoại buộc phải thiết lập rồi sở hữu và setup ứng dụng từ bỏ market tự động. Nhưng giờ đồng hồ bạn thích mua về máy tính xách tay thì làm núm làm sao...Mình dùng thông tin tài khoản tin nhắn không giống thì nó báo là không có lắp thêm......
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>