Tạo màu xen kẽ trong excel

Quý Khách tiếp tục bắt buộc thao tác cùng với những bảng tài liệu đựng đầy đều số lượng trong Excel? Với hồ hết bảng tài liệu đầy dãy đa số số lượng, đầy đủ hàng, cột loạn hết cả mắt vậy còn nếu như không tập trung rất giản đơn khiến bạn chú ý nhầm. Vậy bao gồm giải pháp nào để chúng ta có thể có tác dụng khá nổi bật những mặt hàng cột yêu cầu nhằm rất có thể dễ dàng quan gần kề không? Câu vấn đáp là có nhé

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>