Tính từ thêm ing và ed

“TIMMY hướng tới mục tiêu thiết kế một công tác huấn luyện và đào tạo được thiêt kế dành riêng cho tất cả những người đi làm cùng với các câu chữ cùng năng lực gần kề với môi trường xung quanh công sở. Tiếp cận sự việc theo cách thức “Learning-By-Doing” để học viên có thể áp dụng vào quá trình thực tiễn ngay sau từng buổi học tập.”

Đăng cam kết ngay lập tức

*

*

*

*

Quý Khách vẫn đang đắn đo phương pháp thực hiện, sự khác biệt giữa tính trường đoản cú đuổi ING với ED, phía trên vẫn là câu vấn đáp cụ thể cho chính mình.

You watching: Tính từ thêm ing và ed

1. Sự biệt lập của tính trường đoản cú V-ing cùng V-ed/V3


Có thể nhớ một cách phương pháp là

Ving --> Tính trường đoản cú đuôi -ING dùng làm diễn tả tính giải pháp, đặc thù, Điểm lưu ý của tín đồ, sự đồ vật, hiện tượng lạ.

Vd: The class at TIMMY English is very interesting.Tính tự INTERESTING biểu đạt đặc điểm của lớp học trên TIMMY English.

Ved --> Tính tự đuôi -ED dùng làm biểu đạt cảm hứng, cảm giác của con fan, con vật về một sự vật dụng, hiện tượng, sự việc làm sao kia.

Vd: I’m interested in the class at TIMMY EnglishTính từ INTERESTED biểu đạt cảm nhận của học tập viên về lớp học tại TIMMY English.

See more: Đổi Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trong Excel 2003, Cách Chuyển Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trên Excel


Tính từ dạng V-ing thường được sử dụng lúc danh từ mà lại nó bửa nghĩa triển khai hoặc Chịu đựng trách nhiệm về hành động. Động từ thường là nội động từ bỏ (không tồn tại tân ngữ) cùng thời của động tự là thời tiếp diễn


– Nằm trong cấu trúc:

I find English interesting/ fascinating… (bản chất của English)


The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)The purring kitten snuggled cthảm bại to lớn the fireplace. (The kitten was purring)


Phân trường đoản cú 2 (V-ed) được dùng làm tính từ bỏ lúc danh từ mà nó xẻ nghĩa là đối tượng người dùng thừa nhận sự tác động ảnh hưởng của hành động. Câu bao gồm tính từ bỏ ngơi nghỉ dạng P2 thông thường có nguồn gốc từ rất nhiều câu tiêu cực.


– Tính trường đoản cú tận thuộc bởi đuôi –ed cho chính mình biết một tín đồ làm sao kia cảm thấy ra sao về một chiếc gì đó

Ví dụ:Are you interested in buying a car?Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination.It was quite surprising that he passed the examination.


Ví dụ:The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted).Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen)The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)


2. Một số cặp tính tự tận cùng -ing cùng -ed:

alarming/alarmed: báo độngdepressing/depressed: suy sụp
aggravating/aggravated: tăng nặng trĩu thêmdisappointing/disappointed: thất vọng
amusing/amused: say mê thúdiscouraging/discouraged: tuyệt vọng, thiếu hụt trường đoản cú tin
annoying/annoyed: tức giậndisgusting/disgusted: bất mãn
astonishing/astonished: tởm ngạcdisturbing/disturbed: lúng túng
astounding/astounded: ghê hoàngembarrassing/embarrassed: hồi hộp, ngượng gạo ngùng
boring/bored: chánentertaining/entertained: tính giải trí
captivating/captivated: thu hútexciting/excited: hào hứng
challenging/challenged: thử tháchexhausting/exhausted: cạn kiệt
charming/charmed: duyên ổn dángfascinating/fascinated: quyến rũ
confusing/confused: bối rốifrightening/frightened: hết hồn hết vía, đáng sợ
convincing/convinced: cứng cáp chắnfrustrating/frustrated: bực bội
interesting/interested: thú vịoverwhelming/overwhelmed: choáng ngợp
pleasing/pleased: sung sướng, vừa lòngsatisfying/satisfied: hài lòng
surprising/surprised: ngạc nhiênterrifying/terrified: run sợ, tởm sợ
thrilling/thrilled: hồi hộptiring/tired: mệt mỏi mỏi
touching/touched: cảm độngworried/worrying: đáng lo lắng

3. Những bài tập áp dụng

Cho dạng đúng của từ bỏ trong ngoặc.

See more: Vẽ Tranh Ảnh Về Trường Mầm Non Trang Trí Lớp Học Thêm Đẹp Và Hấp Dẫn

You should take a rest. You look really (tire) _______.She’s feeling (depress) _______, so I’m suggesting that she should go trang chính, drink warm water, and go to lớn bed early with (relax) _______ music.Mary was (fascinating) _______ by Mandarin at the first time he learned languages. she decided lớn practise more & now she can speak it fluently.He looked very (confuse) _______ when we told him we had to change the flight because of hlặng.That film was so (depressed) _______! There was no happy ending for any of the characters.It’s so (frustrated) _______! No matter how much I concentrated on his speech I couldn’t underst& what he meant.The journey was (bore) _______! Twenty hours by train made us (exhaust) _______.Don’t show my baby photos khổng lồ others, Mum! It’s so (embarrassing) _______!The little girl was (terrify) _______ when she saw dinosaur Mã Sản Phẩm in museum.She got really (annoy) _______ yesterday because someone threw rubbish in front of her house.

Đáp án

1. tired2. depressed/relaxing3. fascinated4. confused5. depressing
6. frustrating7. boring/exhausted8. embarrassing9. terrified10. annoyed