Tổ chức cộng sản đầu tiên ở việt nam

Tổ chức cộng sản làm sao ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

A. Hội Việt Nam Cách mạng thanh hao niên

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đông Dương Cộng sản đảng

D. An Nam Cộng sản đảng

Đáp án đúng là C. Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt Nam là Đông dương Cộng sản đảng.

Bạn đang xem: Tổ chức cộng sản đầu tiên ở việt nam

Cùng Top lời giải tìm hiểu quá trình có mặt tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

Tóm tắt quá trình ra đời tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam

-Năm 1929, với sự phạt triển của trào lưu người công nhân, nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Tkhô hanh niên đã bao gồm sự phân hóa

+ Tháng 6-1929, những tổ chức cơ sở cộng sản ở Bắc Kì quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, thông qua Tulặng ngôn, Điều lệ, ra báo Búa liềm làm cho cơ quan liêu ngôn luận của Đảng.

+ Tháng 8-1929, cán bộ lãnh đao tiến tiến trong Tổng bộ với Kì bộ của Việt Nam Cách mạng Thanh hao niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng, lấy tờ báo Đỏ làm cho cơ quan tiền ngôn luận của đảng.

-Tháng 9-1929, những người giác ngộ trong Đảng Tân Việt tuim bố Đông Dương Cộng sản liên đoàn chính thức được thành lập.

Cơ sở mang lại sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng


Trong những năm 1928-1929, trào lưu đấu toắt con của người công nhân với những tầng lớp quần chúng lao động Việt Nam dâng lên mạnh mẽ cùng bao gồm ý thức thiết yếu trị vô sản rõ rệt. Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn phương pháp mạng, những người tiên tiến trong Việt Nam biện pháp mạng tkhô giòn niên Bắc Kỳ thấy cần thiết phải gồm một đảng thật sự của giai cấp người công nhân, một Đảng Cộng sản, mới bao gồm đủ khả năng để tiếp tục đưa giải pháp mạng Việt Nam tiến lên.

*
Nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội -Nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam (mon 3/1929)

Tháng 3/1929, những người tích cực vào Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ họp ở số đơn vị 5D phố Hàm Long (Hà Nội) để thành lập đưa ra bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Chi bộ này gồm 8 người: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân, vì Trần Văn Cung làm cho Bí thư.

*
Ảnh: Đồng chí Ngô Gia Tự (1908-1935), một trong những hội viên của ViệtNamCách mạng Tkhô nóng niên thành lập bỏ ra bộ Cộng sản đầu tiên ở ViệtNam(Ảnh tư liệu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Chi bộ thảo luận với thống nhất nhận định về trào lưu của giai cấp công nhân và tổ chức đảng nhằm xác lập dần dần quyền lãnh đạo thật sự của giai cấp vô sản Việt Nam, một nhân tố quyết định thành công xuất sắc triệt để của cách mạng. Chi bộ khẳng định việc lập tổ chức cộng sản này chỉ là hạt nhân để xây dựng Đảng Cộng sản về sau, xác nhận rằng mục đích của tổ chức Việt Nam phương pháp mạng thanh khô niên trước đây là cần thiết, nhưng đến giờ không hề đủ sức lãnh đạo phong trào nữa, bởi đó cần giải thể cùng thành lập một chính đảng duy nhất của giai cấp vô sản, đó là Đảng Cộng sản. Chi bộ đề ra nhiệm vụ:

- Tổ chức cộng sản này phải giữ bí mật để phát triển thêm những đồng chí cộng sản, thành lập những tổ với các đưa ra bộ không giống ở tỉnh; vào Đại hội Việt Nam giải pháp mạng tkhô giòn niên sắp tới, sẽ vận động các đại biểu đống ý chủ trương tổ chức Đảng Cộng sản.

- Vận động những đại biểu địa phương bầu vào số những người vào tổ chức cộng sản đầu tiên có tác dụng đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc.

- Nắm chắc Kỳ bộ Việt Nam cách mạng tkhô cứng niên Bắc Kỳ, hướng họ vô sản hoá để vạc triển tổ chức công hội, nông hội, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và lãnh đạo những cuộc đấu tranh mãnh.

*
Ảnh: Đồng chí Trần Văn Cung (1906-1977), Bí thư đưa ra bộ Cộng sản đầu tiên ở ViệtNam(Ảnh tư liệu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Ngày 28 - 3 - 1929, Đại hội Kỳ bộ Bắc Kỳ dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Cộng sản đầu tiên đã nhất trí chủ trương thành lập Đảng Cộng sản.

Xem thêm: Cách Làm Tôm Rang Me Chua Ngọt Ngon Tuyệt Cú Mèo, Cách Làm Tôm Rang Me Chua Ngọt Ngon Và Đẹp Mắt

Sự kiện đưa ra bộ cộng sản thành lập ở Bắc Kỳ mon 3/1929 là một thắng lợi đầu tiên về mặt tổ chức của xu hướng biện pháp mạng vô sản ở Việt Nam. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đang mạnh mẽ vươn lên giành quyền lãnh đạo bí quyết mạng. Nó là cơ sở cho sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng sau này.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>