Trang trí bảng lớp chụp kỷ yếu

Dù chúng ta chọn concept kỷ yếu nào: vintage, retro tuyệt dã ngoại đến tập hình ảnh cuối cấp cho của mình thì vẫn luôn luôn phải có mọi tnóng ảnh cùng với bàn và ghế, với bảng black với góc tường lớp học: vị trí có những kỷ niệm, nơi giữ lại những khohình ảnh xung khắc quan trọng nhất.

Vì vậy, sống nội dung bài viết này, BFF Media vẫn tổng hòa hợp các dạng hình tô điểm bảng lớp kỷ yếu ớt rất đẹp thuộc giải pháp tô điểm không gian lớp đẹp mắt, chất duy nhất.


1. Các thứ hạng tô điểm bảng kỷ yếu ớt độc – lạ

Dưới đấy là một số trong những mẫu mã đến chúng ta tiện tham mê khảo

Thơ, câu trọng tâm đắc, ca dao, tục ngữ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Trang trí không khí lớp học tập với cờ tam giác, láng bay
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>