Từ vựng tiếng anh toán học

Thuật ngữ Tiếng Anh môn toán nhỏng các phnghiền toán thù cùng,trừ nhân,phân tách … tam giác, tđọng giác, đường tròn … cùng còn rất nhiều thuật ngữ không còn xa lạ mà lại bọn họ từng glặng vào đầu thời cấp cho 3 không giống nữa.

Giờ hãy cũng lật lại ký kết ức và học 216 thuật ngữ Tiếng Anh môn toán cùng ehefs.org English Center thôi các bạn nhé