Vua nào thần tốc quân hành mùa xuân đại phá quân thanh tơi bời

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Vua nào thần tốc quân hành mùa xuân đại phá quân thanh tơi bời

*

*

Ai từng đóng góp cọc bên trên sông

Đánh chảy quân giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

Vua nào thần tốc quân hành

Mùa Xuân đại phá quân Tkhô cứng tơi bời ?

Vua nào tập trận chơi chơi

Cờ lau phất trận một thời thơ dại ?

Vua nào thảo Chiếu dời đô ?

Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?


*

1. Ai từng đóng góp cọc bên trên sông

Đánh tung thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

=> Ngô Quyền

2. Vua như thế nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Tkhô cứng tơi bời?

=> Quang Trung

3. Vua như thế nào tập trận nghịch nghịch

Cờ lau phất trận 1 thời ấu thơ?

=> Đinc Tiên Hoàng

4. Vua làm sao thảo Chếu dời đô?

=> Lý Thái Tổ

5. Vua làm sao thủ xướng Hội thơ Tao Đàn?

=> Lê Thánh Tông


1. Ai từng đóng góp cọc trên sông

Đánh tung thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

=> Ngô Quyền

2. Vua như thế nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh khô tơi bời?

=> Quang Trung

3. Vua như thế nào tập trận nghịch chơi

Cờ vệ sinh phất trận một thời ấu thơ?

=> Đinh Tiên Hoàng

4. Vua như thế nào thảo Chếu dời đô?

=> Lý Thái Tổ

5. Vua nào đề xướng Hội thơ Tao Đàn?

=> Lê Thánh Tông


Đáp án: Vua Quang Trung

Vì chỉ tất cả vua Quang Trung new đại phá quân Thanh hao.

Nên giải đáp là vua Quang Trung.

Chúc bn học giỏi.


Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh rã thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh

Vua như thế nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh hao tơi bời

Vua nào tập trận chơi chơi

Cờ lau phất trận một thời ấu thơ


Xem thêm: 1 Mét Vuông Bằng Bao Nhiêu Cm Vuông Bằng Bao Nhiêu Cm Vuông, 1 Mét Vuông Bằng Bao Nhiêu Cm Vuông

Các chúng ta giải đố với viết thương hiệu nhân vật dụng lịch sử dân tộc trong câu đố sau:

Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc nhuôm hồng sóng xanh?

Vua làm sao thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?


1/ Ngô Quyền ( Tiền Ngô Vương )2/ Quang Trung ( Nguyễn Huệ )3/ Đinh Sở Lĩnh ( Đinch Tiên Hoàng )4/ Lý Công Uẩn ( Lý Thái Tổ )5/ Lê Tự Thành ( Lê Thánh Tông )

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>