WIN 10 KHÔNG SHUTDOWN HOÀN TOÀN

Vâng, tình trạng shutdown (tắt máy) không trọn vẹn bản thân thấy tương đối nhiều tín đồ bị. Và cũng có khá nhiều chúng ta tất cả gửi gmail nhờ bản thân chỉ dẫn phương pháp hạn chế, thay thế lỗi giận dữ này rồi.

Chính chính vì vậy bây giờ mình quyết định dìm cứu vớt cùng tổng vừa lòng lại những phương pháp hiệu quả để hoàn toàn có thể ” điều trị cnạp năng lượng bệnh này ” một cách chấm dứt điểm độc nhất

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>