Không xóa được file trong máy tính? 8 cách xóa file cứng đầu hiệu quả

Làm cố gắng nào nhằm tạo thành một thư mục (Folder) cứng đầu cần thiết xóa được trên hệ điều hành quản lý Windows ? Vâng ! Sau lúc gọi chiếc tiêu đề xong thì mình nghĩ rằng nhiều người sẽ tự hỏi là tạo thành thỏng mục này cùng với mục đích gì ? cùng mình cũng xin vấn đáp luôn là đối với mình thì làm cho chỉ để cho vui thôi, chđọng không có ý nghĩa sâu sắc gì nhiều